Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | LXXXIX (89) | 263-283

Article title

Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce

Content

Title variants

EN
Regional diversification of human capital in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of this article is to compute taxonomic indicators of human capital across Polish regions (voivodships) as well as to determine their impact upon spatial distribution of basic macroeconomic categories (such as production sold per capita, gross capital assets, investment outlays per capita, wages, registered unemployment rate, number of REGON (National Business Registry Number) per 1000 inhabitants), and finally: to estimate the influence of human capital with respect to spatial distribution of taxonomic measures of economic development across the voivodships in the years 2002–2011. The article is structured as follows. In section 2 main definitions of human capital are presented along with ways of its measurement. Section 3 contains presentation of taxonomic indicators and descriptive analyses of its spatial distribution. In section 4 spatial distribution of an economic development indicator (constructed by analogy with the human capital taxonomic indicator) is discussed. Section 5 analyzes the impact of the human capital indicator upon the macroeconomic variables enumerated in the preceding paragraph. Finally section 6 concludes.

Year

Volume

Pages

263-283

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

 • Katedra Ekonomii Matematycznej, Uniwersytet Jagielloński
 • Katedra Ekonomii Matematycznej, Uniwersytet Jagielloński

References

 • Becker G.S., Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, Journal of Political Economy 1962/70 (5).
 • Becker G.S., Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago 1964.
 • Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994.
 • Cichy K., Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, Zesz. Stud. Dokt., z. 23, Poznań 2005.
 • Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Szk. Gł. Plan. i Stat., Warszawa 1990.
 • Dykas P., Kościelniak P., Tokarski T., Taksonomiczne wskaźniki rozwoju ekonomicznego województw i powiatów, [w:] M. Trojak, T. Tokarski, Statystyczna analiza zróżnicowania ekonomicznego i społecznego Polski, Wyd. UJ, Kraków 2013.
 • Florczak W., Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, [w:] W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa 2007.
 • Gajewski P., Konwergencja regionalna w Polsce, [pr. dokt. napisana w Katedrze Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem T. Tokarskiego], Łódź 2007.
 • Lucas R.E., On the Mechanics of Economics Development, Journal of Monetary Economics, July 1988.
 • Lucas R.E., Why Doesn’t Capital Flow from Rich to Poor Countries?, American Economic Review, May 1990.
 • Majchrowska A., Mroczek K., Tokarski T., Przestrzenne zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w latach 2002–2011, [oprac. przyjęte do druku w: Gospodarka Narodowa].
 • Mroczek K., Tokarski T., Przestrzenne zróżnicowanie polskiego bezrobocia, [referat prezentowany na konferencji Instytutu Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Borków koło Kielc 2013].
 • Pindyck R.S., Rubinfeld D.L., Econometric Models and Economic Forecast, McGraw-Hills, New York 1991.
 • Roszkowska S., Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy. Analiza na podstawie polskich województw w latach 1995–2008, [pr. dokt. napisana w Katedrze Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem E. Kwiatkowskiego], Łódź 2012.
 • Schultz T.W., Investment In Human Capital, The Free Press, New York 1976.
 • Tokarski T., Dwadzieścia lat renesansu teorii wzrostu gospodarczego. Na ile lepiej rozumiemy jego mechanizm?, [w:] A. Wojtyna (red.), Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości. Materiały z VII Kongresu Ekonomistów Polskich – styczeń 2001 r., t. I, Wyd. PTE-Bellona, Warszawa 2001.
 • Tokarski T. Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne, PWE, Warszawa 2011.
 • Tokarski T., Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wyd. UJ, Kraków 2009.
 • Trojak M., Tokarski T., Statystyczna analiza zróżnicowania ekonomicznego i społecznego Polski, Wyd. UJ, Kraków 2013.
 • Welfe W. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa 2007.
 • Wojtyna A. (red.), Czy ekonomia nadąża za wyjaśnieniem rzeczywistości. Materiały z VII Kongresu Ekonomistów Polskich – styczeń 2001 r., t. I, wyd. PTE-Bellona, Warszawa 2001.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0081-6841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1e7e892d-94c2-4a24-870a-77f8d70f3225
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.