PL EN


2013 | 3/1 | 357-369
Article title

Studenci i absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w Polsce. Przegląd sytuacji

Content
Title variants
EN
Students and graduates in the labor market in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The entering into the job market by students and graduates is the goal of this study. The aim of the elaboration was to present the students and graduates attitude, motivation and expectation while seeking their fi rst job experience during study time, or after graduating. The base for the work were open pub lished market studies, reports, surveys and students’ interviews. Results of the analysis presented in the short form in summary section, indicates that in the research area, there are many barriers and market defi ciencies, that block the smooth entering of students or graduates into the labor market in their profession.
Year
Issue
3/1
Pages
357-369
Physical description
Contributors
References
  • Dach Z., Rynek pracy w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2008 Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, GUS, Warszawa 2012 Mazur P., Borkowski P., Żuk E., Gajdus A., Studenci vs wyzwania rynku pracy. Raport 2011, Bigram Personnel Consulting, Warszawa 2011 Monitoring rynku pracy. Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, GUS, Warszawa 2012 Pańków M., Młodzi na rynku pracy. Raport z badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012 Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów, Raport Deloitte i Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH w Warszawie, Warszawa 2011 Pierwsze kroki na rynku pracy. Ogólnopolskie badanie studentów i absolwentów, Raport Deloitte i Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH w Warszawie, Warszawa 2010 Popyt na pracę w 2011 roku, „Informacje i Opracowania Statystyczne”, GUS, Warszawa 2012 Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 roku, „Informacje i Opracowania Statystyczne”, GUS, Warszawa 2011 Szafraniec K., Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011 Szydlik-Leszczyńska A., Kwalifi kacje absolwentów a wymagania rynku pracy na przykładzie wybranych kierunków studiów technicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego J. Kochanowskiego, Kielce 2008 Urbańska K., Pierwsza praca nie w zawodzie, www.egospodarka (dostęp 10.12.2012) Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009, GUS, Warszawa 2010 Wronowska G., Aktywizacja zawodowa wśród studentów UE w Krakowie. Badania ankietowe, w: Ekonomia, red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011 Wronowska G., Ewolucja postaw studentów wobec podejmowania pracy w czasie studiowania. Praca w czasie studiów – konieczność czy wybór?, w: Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy, red. W. Jarecki, Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2012
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e85d52b-57d7-472e-bff2-0ff8275544a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.