PL EN


2017 | 27 | 157-170
Article title

Encyklika Caritas in veritate Benedykta XVI jako wyzwanie i zadanie dla współczesnej polityki

Authors
Content
Title variants
EN
The Benedict XVI Encyclical „Caritas in veritatem” as a challenge and task for the contemporary politics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor dokonuje analizy dokumentu z perspektywy zasad i wyzwań dla współczesnej polityki. Charakteryzuje koncepcję rozwoju w odniesieniu do miłości, wskazuje cele i zadania polityki w zglobalizowanym świecie, wyznaczone przez papieża Benedykta w dokumencie, a także warunki prawidłowego rozwoju polityki oraz cechy dobrego polityka. W artykule zaprezentowano nauczanie papieża, które jest ważnym elementem nauczania Kościoła w odniesieniu do nauki społecznej.
EN
The author makes an analysis of Benedict XVI Encyclical „Caritas in veritate” from the perspective of rules and challenges for the contemporary politics. The author characterizes the conception of development of societies in relation to love, she indicates aims and policy tasks in the globalized world pointed out by Pope Benedict. In this work, the conditions of constructing policy property are presented, as well as the features of a good politician. In this article, the papal thought was presented as an important element of the integral Church teaching on social issues.
Year
Issue
27
Pages
157-170
Physical description
Contributors
author
  • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
References
  • Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, do biskupów, prezbiterów, diakonów, osób konse-krowanych i wszystkich ludzi dobrej woli o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie, Wrocław 2017.
  • Carnea Maria Francesca, Libertà e Politica in s. Caterina da Siena libro, Roma 2011.
  • Dylus Aniela, Polityka w perspektywie etycznej i religijnej, Warszawa 2016.
  • Kymlicka Will, Współczesna filozofia polityczna, Warszawa 2009.
  • Miluska Jolanta, Moralność polityka: między autentyzmem i rolą, [w:] Wartości w świecie polityki, J. Miluska [red.], Poznań 2012, s. 213-231.
  • Zięba Maciej, Chrześcijanie, polityka, ekonomia. Prawdy i kłamstwa, Kraków2003.
  • Zięba Maciej, Papieska ekonomia, Kraków 2016.
  • Żardecka-Nowak Magdalena, Filozofia polityki, „Polityka i Społeczeństwo” 6 (2009), s. 123-131.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e8ada34-19c8-4836-b04c-e0e2e583e4b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.