PL EN


2017 | 3(32) | 136-152
Article title

Znaczenie i zróżnicowanie inwestorów instytucjonalnych na rynku finansowym w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest określenie znaczenia i zróżnicowania inwestorów instytucjonalnych na rynku finansowym w Polsce w latach 2007–2015. Jako obiekt badań przyjęto: fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe i banki komercyjne. Zastosowano pomiar dynamiki wartości aktywów oraz analizę struktury portfela inwestycyjnego. Fundusze inwestycyjne wyróżniały się największą dynamiką wzrostu aktywów i dużą dywersyfikacją portfela inwestycyjnego. W strukturze portfela funduszy emerytalnych istotnie zmniejszył się udział obligacji i bonów skarbowych. W latach 2014 i 2015 w strukturze tego portfela dominowały akcje spółek. Działalność inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych i banków jest wyraźnie mniejsza niż funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Udział instrumentów finansowych w strukturze aktywów zakładów ubezpieczeń wynosił 57–72%, a w przypadku banków – jedynie 17–20%
Year
Issue
Pages
136-152
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e8b7c0c-93ab-4d02-b73c-59c4824cef99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.