PL EN


2016 | 5 | 19-35
Article title

Powszechna samoobrona ludności w XXI wieku. Analiza badań pilotażowych do rozprawy doktorskiej

Content
Title variants
EN
Universal self-defense of the population in the 21st century. Analysis of pilot studies for doctoral dissertation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań pilotażowych przeprowadzonych w ramach pracy doktorskiej autora dotyczących organizacji powszechnej samoobrony ludności wobec zagrożeń XXI wieku. Poruszone zostały problemy zagrożeń, samoorganizacji i istoty samoobrony ludności. Autor próbuje dociec, w jaki sposób sprawy samoobrony ludności i kwestie bezpieczeństwa pojmuje grupa respondentów. Dane zawarte w artykule są datowane na maj 2015 roku. Ich rozszerzeniem będą wyniki przeprowadzonych badań właściwych, zaprezentowanych w dysertacji.
EN
The objective of the article is to present the results of pilot research done among PhD student on the subject of organization of mass self-defense of the population against threats of XXI century. Discussing the problems of threats, self-organization and the essence of self-defense of the population. The author tries to find out how the matter of self-defense of the population and security issues conceives of respondents. The data contained in the article are dated in May 2015.
Year
Issue
5
Pages
19-35
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
  • Akademia Obrony Narodowej
References
  • Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1999.
  • Marczak J. i in., Samoorganizacja społeczeństwa na rzecz bezpieczeństwa powszechnego. Samoobrona powszechna III RP, AON, Warszawa 2000.
  • Szostkiewicz, Problemy Obrony Cywilnej i Samoobrony Obywateli 1969–1975, OBOPiSP, Warszawa 1978.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-8489
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e8dc2dc-c45f-4e0d-8318-b244b7648f94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.