PL EN


2015 | 48 | 56-62
Article title

Rola ciała w kształtowaniu świadomości – inspiracje filozoficzne i naukowe

Content
Title variants
EN
The body’s role in shaping consciousness – philosophical and scientific inspirations
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Since time immemorial man has been trying to understand his origin and sense of being. He has been seeking to define himself and to find the right answer both through philosophical considerations and scientific inquiries and observations. If we ask what human consciousness is, how it happens that we possess it, how consciousness of our being and agency is formed in us, science will direct us towards neurobiological studies, whereas philosophy refers to its numerous representatives. One of the thinkers who, at the beginning of the 20th century, tried to answer the aforementioned questions, was Merleau-Ponty whose views are discussed in this paper.
Year
Volume
48
Pages
56-62
Physical description
Dates
published
2015-03-31
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
References
 • Ayers A.J. (1961) Development of the body schema in children, Am J Occup Ther, 15, 99–102.
 • Ayers A.J. (1974) Sensory Integration and Learning Disorders, Western Psychological Services, Los Angeles.
 • Bruner J.S. (1978) Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznania, PWN, Warszawa.
 • Drwięga M. (2002) Ciało człowieka. Studium z antropologii filozoficznej, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Femiak J. (2012) Cielesność w teorii wychowania fizycznego. Od materializmu do holizmu, AWF, Warszawa.
 • Frosting M., Horne D. (1994) Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Poziom wyższy. Podręcznik, PTP, Warszawa.
 • Głodkowska J. (2000) Pomóżmy dziecku z upośledzeniem umysłowym doświadczać przestrzeni, WSPS, Warszawa.
 • Goddard S. (2004) Odruchy, uczenie i zachowanie, Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, Warszawa.
 • Kephart N.C. (1970) Dziecko opóźnione w nauce szkolnej, PWN, Warszawa.
 • Kułakowska Z. (2003) Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu. Od neurofizjologii do rehabilitacji, FOLIU M, Lublin.
 • Merleau-Ponty M. (2001) Fenomenologia percepcji, Aletheia, Warszawa.
 • Migasiński J. (2001) Fenomenologia Merleau-Ponty’ego, [w:] Merleau-Ponty M., Fenomenologia percepcji, Aletheia, Warszawa, 479–486.
 • Piaget J. (1966) Studia psychologii dziecka, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e92f1dc-2898-4048-a12d-2fa44b51a71a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.