PL EN


2014 | 1 | 35-54
Article title

IDEA INTERDYSCYPLINARNOŚCI I INTERDYSCYPLINARNA NATURA WIEDZY PEDAGOGICZNEJ

Authors
Content
Title variants
EN
THE IDEA OF INTERDISCIPLINARITY AND INTERDISCIPLINARY NATURE OF PEDAGOGICAL DISCOURSE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analiza idei interdyscyplinarności wskazuje na jej blaski i cienie, przynajmniej, gdy ujmujemy ją z pozycji dyscyplinarnej tożsamości i wymogów z tym związanych o obrębie określonej dziedziny nauki. Interdyscyplinarność jako nastawienie badawcze rodzi bowiem nadzieję bardziej kompleksowego i adekwatnego ujęcia badanych rzeczy, stanów rzeczy, procesów lub zjawisk, ale wyłania również dylematy i zagrożenia „rozpłynięcia się” swoistości nastawień badawczych właściwych określonej dziedzinie nauki. Wiedza pedagogiczna z natury oparta jest jednak na wiedzy zaczerpniętej z innych podstawowych dziedzin nauki takich, jak biologia, psychologia, socjologia czy filozofia. Pomijając trudności i dylematy wynikające z interdyscyplinarnych nastawień badawczych, przyjąć należy, że w obrębie dyskursu pedagogicznego nie tylko jest ona nieunikniona, ale i konieczna z punktu widzenia jakości, adekwatności i trafności, zarówno konstruowanej teorii, jak i projektowanej praktyki.
EN
Analysis of the idea of interdisciplinarity demonstrates both its flaws and qualities, at least when we approach it from the point of view of disciplinary identity and the related requirements within a specific discipline of science. Interdisciplinarity as a research approach raises hope for a more comprehensive and adequate understanding of the research subjects, states of objects, affairs, processes or phenomena; yet it also contributes to the emergence of new dilemmas and a risk of “dissolution” of characteristics of research specific to a given scientific discipline. Pedagogical discourse by its very nature, however, is based on knowledge derived from other basic sciences, such as biology, psychology, sociology, and philosophy. Notwithstanding the difficulties and dilemmas arising from interdisciplinary research approach, it should be assumed that within pedagogical discourse its adoption is not only inevitable, but also necessary for the quality, accuracy and validity of both the constructed theories and planned practical applications.
Year
Issue
1
Pages
35-54
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e935504-3109-4d1a-b8ae-91e23d11281e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.