PL EN


2018 | 9 | 3 | 153-158
Article title

Edukacja skoncentrowana na rozwiązaniach

Content
Title variants
EN
Solution Oriented Education
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nadrzędnym zadaniem szkoły powinno być tworzenie każdemu z uczniów warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, osiągania dojrzałości i samorealizacji. Zadanie to jest możliwe do spełnienia jedynie w atmosferze wzajemnego szacunku oraz zrozumienia i akceptacji potrzeb każdego ucznia. Artykuł ukazuje założenia podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach i możliwości wykorzystania go w pracy pedagogicznej. Włączenie tego podejścia do edukacji umożliwia alternatywne dla dotychczasowych sposoby angażowania się nauczyciela w pracę z uczniami, ich rodzicami i w sam proces nauczania, stwarzając szansę na korzystną zmianę klimatu w polskiej szkole
EN
The primary aim of the school should be to provide every individual student with favourable conditions for the development of their unique aptitudes, maturity, and self-fulfilment. It is possi-ble to complete this task provided that the atmosphere at school fosters mutual respect, as well as understanding and acceptance of every student’s needs. This article presents the premises of the approach of Solution Oriented School, and the potential practical uses of it in teaching. The im-plementation of this approach in education allows for the employment of alternative interaction methods with students, parents, and the teaching process itself, which opens up opportunities for a profound change in the atmosphere in Polish schools.
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
153-158
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Doktor habilitowany, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Teorii Wychowania, Polska
References
 • Berg, I.K., Steiner, T. (2003). Children’s Solution Work. New York: W.W. Norton & Company Inc.
 • Gordon, T. (2004). Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa: PAX.
 • Jong, P. de, Berg, I.K. (2007). Rozmowy o rozwiązaniach. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Mahlberg, K., Sjoblom, M. (2002). Solution Focused Education. Stockholm: Mareld.
 • Majchrowska, E., Zubrzycka-Maciąg, T. (2016). Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Edukacji. Rozwiązania, 2, 24–29.
 • Rylke, H. (1993). W zgodzie z sobą i z uczniem. Warszawa: WSiP.
 • Szczepkowski, J. (2010). Praca socjalna – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Toruń: Akapit.
 • Szczepkowski, J. (2016). Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach. Toruń: Wyd. UMK.
 • Zubrzycka-Maciąg, T. (2015). Szacunek – wartość zaniechana w pedagogice. W: W. Furmanek, A. Długosz (red.), Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie wartości (s. 115–130). Rzeszów: Wyd. UR.
 • Żebrowski J. (2001). Psychospołeczne skutki przemocy i agresji w szkole. W: J. Papież, A. Płukis (red.), Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywnie polskiej transformacji ustrojowej (s. 267–276). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e93829a-002d-4651-afd1-6b9a8fd825c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.