PL EN


2015 | 18 | 13-25
Article title

Nieznane fakty z życia rajcy wadowickiego Mateusza Kępki (zm. 1602), ojca Marcina Wadowity, w świetle dokumentów z Archiwum Parafialnego Bazyliki WNMP w Wadowicach z lat 1585, 1599 i 1616

Authors
Content
Title variants
EN
Unknown facts of life councillor Mateusz Kepka (d. 1602), the father of Marcin Watowita, in the light of documents from the Parish Archives of the Assumption of the Blessed Virgin Mary Basilica in Wadowice in the years 1585, 1599 and 1616
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The author informs about the discovery of previously unknown sources in the Parish Archives of the oldest church in Wadowice, concerning a theologian, father Martin Wadowita also known as Mateusz Kępka. So far the figure of Mateusz Kępka has not been the focus of interest in the literature of the subject. Hence, the article is trying to confront new information with other archives, including those located at the Jagiellonian Library and the Archives of the Jagiellonian University. It turns out that the person in question was a city councilor belonging to the elite of the town of Wadowice, who could significantly affect the academic career of his son, Marcin. In the appendix, the author publishes 3 unknown sources concerning the foundation of the altar in the parish church in Wadowice, in which Mateusz Kępka, executing care over the money offered by the founder, was directly involved.
Year
Issue
18
Pages
13-25
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
 • Archiwum Parafialne bazyliki Ofiarowania NMP w Wadowicach
 • Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. III: (1551-1606), ed. A. Chmiel, Cracoviae 1904
 • Dziejopis Żywiecki Andrzeja Komonieckiego, wyd. S. Grodziski, I. Dwornicka, Żywiec 2005
 • Księgi egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573-1614, oprac. Z. Pietrzyk, Kraków 1991
 • Gloger Z., Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 4, Laskauer 1903
 • Graff T., Intelektualiści w otoczeniu Marcina Wadowity, w: Wadowice. Siedem wieków historii, red. T. Graff, Kraków 2009, s. 67-90
 • Heck W., Archiwum miejskie w Wadowicach, w: Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum w Wadowicach za rok szkolny 1889, Wadowice 1889, s. 3-34.
 • Justyniarska K., Testament mieszczanina przedborskiego Łukasza Janczurkowica z 1668 roku, „Almanach Historyczny”, 2001, nr 3, s. 189-195
 • Justyniarska-Chojak K., Testamenty i inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich województwa sandomierskiego (XVI-XVIII wiek), Kielce 2010
 • Kolberg O., Dzieła wszystkie: Góry i Podgórze, cz. 1, t. 44, Wrocław-Poznań 1968
 • Krukowski J., Nauczyciele szkół parafialnych Krakowa w XVI wieku, Kraków 2007
 • Noga Z., z dziejów Wadowic w XVII-XVIII wieku (do czasu i rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. E. Kotowiecki, A. Nowakowski, G.. Studnicki, Wadowice 1997, s. 63-93
 • Płaszczyca M., Wadowiczanin akademikiem. Marcin Campius, zwany Wadowitą (1567-1641), profesor Akademii Krakowskiej, w: Marcin Wadowita (1567-1641). In Universitate Collegii Maioris Proffessor, Wadowice 2000-2001, s. 11-15
 • Rajman J., Średniowieczne Wadowice na tle osadnictwa nad Skawą i Wieprzanką, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. E. Kotowiecki, A. Nowakowski, G. Studnicki, Wadowice 1997, s. 23-62
 • Sondel J., Przywileje fundacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przywilej nadania szlachectwa jego profesorom (z historyczno-prawnym komentarzem), Kraków 2015
 • Stupnicki H., Herbarz polski i imionospis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów: ułożony porządkiem alfabetycznym na podstawie Herbarza Niesieckiego i manuskryptów, t. III, Lwów 1862
 • Wanat B. J., Marcin (Campius) Wadowita (1567-1641), w: Złota Księga Papieskiej Akademii Teologicznej, red. S. Piech, Kraków 2000, s. 250-254
 • Wanat B. J., Marcin Wadowita (1567-1641), „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2000, nr 5, s. 92-99
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
1505-0181
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e9c215b-7302-4eb1-ba52-0d6a30d05a66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.