PL EN


2014 | 201 | 193-204
Article title

Polityka rachunkowości w systemie rachunkowości

Content
Title variants
EN
Accounting Policy within Accounting System
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents the significant position of accounting policy in accounting system. The essence, functions and structures of the contemporary accounting, as well as the competences and ethics of professional accountants are indicated. In all specified areas clear premises reveal themselves, which suggest the need for a new perspective on the content of that accounting policy, thereby increasing its importance. At the same time, it points out the essential directions of the discussion on the improvement of the accounting policy in the theory and practice of economic life.
Year
Volume
201
Pages
193-204
Physical description
Contributors
References
 • Brzezin W., Ogólna teoria współczesnej rachunkowości, Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, Częstochowa 2006.
 • Burzym E., Dobija M., Koncepcja trójwymiarowego podsystemu ewidencyjnego rachunkowości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 305, Kraków 1989.
 • Cotruglio B., Księga o sztuce handlu, Kraków 2007.
 • Dobija M., Teoretyczne i organizacyjne podstawy systemu trójwymiarowej rachunkowości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 329, Kraków 1990.
 • Dobija M., Założenia trójwymiarowej rachunkowości, w: Perspektywy rozwoju rachunkowości, SKwP, Kraków 1988.
 • Gabrusewicz W., Analiza finansowa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014.
 • Ijiri Y., A Framework for Triple-Entry Bookkeeping, "The Accounting Review" 1986, No. 4.
 • Jaklik A., Micherda B., Zasady rachunkowości, WSiP, Warszawa 1993, 1994, 1995 i 1997.
 • Jaklik A., Micherda B., Podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych, SKwP, Kraków 1992.
 • Kiparisow N.A., Teoria księgowości, PWG, Warszawa 1954.
 • Kodeks etyki zawodowych księgowych z lipca 2009, International Federation of Accountants i Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2011.
 • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, SKwP, Warszawa 2007.
 • Kornai J., Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985.
 • Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo AE, Kraków 2001.
 • Micherda B., Cel badania sprawozdania finansowego - konieczność modyfikacji regulacji prawnych i uwarunkowania kompetencyjne, KIBR, Warszawa 2009.
 • Micherda B., Prospektywny cel badania sprawozdania finansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2010, nr 56 (112).
 • Micherda B., Świetla K., Współczesna rachunkowość. Wybrane problemy metodologiczne, Difin, Warszawa 2013.
 • Międzynarodowe Standardy Edukacyjne, International Federation of Accountants i SKwP, Warszawa 2009.
 • Nowak E., Rachunkowość - kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2008.
 • Schneider K., Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa 2007.
 • Skrzywan S., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1971.
 • Szychta A., Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, SKwP, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e9d90da-fa34-45dc-9170-083365f4add7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.