PL EN


2013 | 2(14) | 181-194
Article title

Gospodarka Indii w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Perspektywy na przyszłość

Content
Title variants
EN
India's Economy During World Economic Crisis: Perspectives for the Future
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od kilku lat świat przeżywa jeden z najpoważniejszych kryzysów gospodarczych. Jego pierwsze symptomy odnotowano w 2006 roku, kiedy znacząco spadły ceny nieruchomości. Kolejnymi wydarzeniami były: bankructwo dwóch funduszy inwestycyjnych banku Bear Stearns i dokapitalizowanie głównych amerykańskich banków (m.in. Goldman Sachs, Morgan Stanley i Lehman Brothers). Zabieg ten przyniósł krótkotrwały efekt - 15 września 2008 roku upadł bank inwestycyjny Lehman Brothers, a w sektorze bankowym nastąpiły zwolnienia pracowników. Na wydarzenia te zareagowała branża motoryzacyjna: nastąpił spadek sprzedaży samo- chodów, co pociągnęło za sobą redukcję zatrudnienia i zamykanie wielu zakładów. Podobne problemy dotknęły także inne branże. Wiele państw doświadczyło recesji lub spowolnienia gospodarczego. Na światowych giełdach notowano spadki cen akcji, natomiast wielokrotnie wzrosła cena złota. Niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej znalazły się na krawędzi bankructwa i bardzo poważnie rozważano ich wyjście ze strefy euro. Jednakże, mimo swojego globalnego charakteru, kryzys ekonomiczny w różnym stopniu dotknął różne kraje. Jak się wydaje, podatność gospodarki danego państwa na kryzys uzależniona jest od bardzo wielu czynników i chyba trudno byłoby stworzyć jakiś jeden model. Inaczej kryzys przebiega w państwach europejskich, inaczej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Japonii. Spore zainteresowanie wywołuje kwestia wpływu kryzysu na kraje charakteryzujące się szybkim wzrostem gospodarczym, takie jak Chiny. Dotyczy to również Indii, które w ostatnim dziesięcioleciu odznaczały się wzrostem gospodarczym sięgającym 9% rocznie. Co zrozumiałe, reakcja gospodarki takiego kraju na światowy kryzys budzi zainteresowanie. Jednak ze względu na dynamizm światowego kryzysu gospodarczego i zmieniającą się kondycję gospodarki indyjskiej warto po raz kolejny spojrzeć na jej stan i spróbować odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu jest podatna na zawirowania w świecie międzynarodowej gospodarki, jak sobie z nimi radzi i co może z tego wyniknąć w najbliższych latach.
EN
The world economy is in serious crisis for a few years now. First signs of the crisis were noticed in 2006 when the real estate market slump begun, followed by crisis in banking, car manufacturing and other sectors. Some states suffered from recession or economic slow down and the unemployment rates have gone up. Although the crisis was global, it affected different countries in different ways. To be in crisis meant something else for the United States, Japan or EU member states. In this context, much attention was drawn to the fast growing economies as China or India, whose economy grew in last 10 years by up to 9% annually and suffered comparatively little due to the crisis. What were the mechanisms the protected India's economy from the crisis? Several factors were responsible for that, including active state policy, anti-crisis packages, investments on internal and foreign markets, and huge internal market.
Contributors
  • SGH Warsaw School of Economics
References
  • Afera korupcyjna w Indiach, "Rzeczpospolita" 18-19 sierpnia 2012.
  • Baily M. N., Elliott D. J., The US Financial and Economic Crisis: Where Does It Stand and Where Do We Go From Here?, Initiative on Business and Public Policy at Brookings, June2009, http://www.brookings.edu/~/media/research/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e9e91ba-cc5f-4312-ae00-28046e73670d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.