PL EN


2009 | 1 | 363-376
Article title

Archäologisch-architektonische Untersuchungen im Hof des Collegium Novum der Jagiellonen-Universität in Kraków in den Jahren 2005–2006

Authors
Content
Title variants
EN
Archaeological and architectural research in the courts of the Collegium Novum of the Jagiellonian University in the years 2005 -2006
Languages of publication
DE
Abstracts
EN
In the years 2005-2006, within courts of the Collegium Novum of the Jagiellonian University rescue excavations were carried out. As a result, remains of three historic buildings of the University were uncovered: Jerusalem Bursa (built in the years 1453-1456), Philosophers Bursa (erected before 1447), and the Academic Gymnasium (called Stare Classes from years 1589-1643). Archaeological analyses have also shown that before the rise of the Gothic dormitories in the second half of the fourteenth century an older brick buildings existed there, including the domus antiquioris Jherusalem, mentioned as early as 1431.
Year
Volume
1
Pages
363-376
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
 • Institute of Archaeology, Jagiellonian University; Gołębia St. 11, 31-007 Kraków, Poland
References
 • Banach A. K., Dybiec J., Stopka K., 2000 Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Baster M., 2005 Colllegium seu Bursa Jerusalem – fundacja uniwersytecka kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, Maschinenschrift der Diplomarbeit im Institut für Geschichte der Jagiellonen-Universität, Kraków.
 • Barycz H., 1988 Historia Szkół Nowodworskich. Od założenia do reformy H. Kołłątaja, Kraków.
 • Bencard M., 1973 Dansk Middelalterlertoj med antropomorf dekoration, KUML 1972, S. 139 –181.
 • Białkiewicz Z. J., 1993 Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rocznik Krakowski, 59, S. 77– 91.
 • Bogdanowska M., 2006 Neogotycki budynek uniwersytecki – dzieło epoki oraz obiekt współczesnych działań konserwatorskich i modernizacyjnych na przykładzie Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Bularz-Różycka L., 1991 Dzieje budowy Collegium Novum (1882 –1887), (in:) W. M. Bartel (Hrsg.), Collegium Novum 1887 –1987, Kraków, S. 13 –19.
 • Kwapieniowa M., 1972 Garncarze krakowscy (XIV – XVIII w.), Materiały Archeologiczne, 13, S. 57 –111.
 • Madsen K., Stilke H., 2001 Bleiglasierte Irdenware, (in:) H. Lüdtke, K. Schietzel (Hrsg.), Handbuch zur mittelalterlichen Keramik in Nordeuropa, Neumünster, S. 539 – 611.375
 • Niemiec D., 2006 Uniwersytet Krakowski w badaniach archeologicznych, (in:) Archeologiczne ślady Uniwersytetu Krakowskiego. Katalog wystawy w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, S. 8 – 40.
 • Niemiec D., 2007 Krakowski kwartał uniwersytecki w krajobrazie urbanistycznym średniowiecznego miasta lokacyjnego, (in:) G. Lichończak-Nurek (Hrsg.), Kraków – europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257 –1791, Kraków, S. 69 – 90.
 • Niemiec D., 2007a Kość do gry, (in:) G. Lichończak-Nurek (Hrsg.), Kraków – europejskie miasto prawa magde¬burskiego 1257 –1791, Kraków, S. 327.
 • Niemiec D., 2007b Fragment rogowej łyżeczki kosmetycznej, (in:) G. Lichończak-Nurek (Hrsg.), Kraków – europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257 –1791, Kraków, S. 462.
 • Niemiec D., 2007c Cyrkiel scholarski w typie tzw. krocznika z sygnaturą Ω, (in:) G. Lichończak-Nurek (Hrsg.), Kraków – europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257 –1791, Kraków, S. 539.
 • Niemiec D., 2007d Scholar compasses from the Krakow Academic Grammar School, (in:) M. N. Gajek (Hrsg.), Kolegia uniwersyteckie średniowiecznej Europy – University Colleges of Medieval Europe. Catalogue of the Exhibition. Jagiellonian University Museum, Kraków, S. 198 –201.
 • Niemiec D., 2007e A cubic die, (in:) M. N. Gajek (Hrsg.), Kolegia uniwersyteckie średniowiecznej Europy – University Colleges of Medieval Europe. Catalogue of the Exhibition. Jagiellonian University Museum, Kraków, S. 250 –251.
 • Niemiec D., 2007f A fragment of a horn cosmetic spoon, (in:) M. N. Gajek (Hrsg.), Kolegia uniwersyteckie śre¬dniowiecznej Europy – University Colleges of Medieval Europe. Catalogue of the Exhibition. Jagiellonian University Museum, Kraków, S. 260 – 261.
 • Niemiec D., Woźniak M., 2007 Nurnberg counter, (in:) M. N. Gajek (Hrsg.), Kolegia uniwersyteckie średniowiecznej Europy – University Colleges of Medieval Europe. Catalogue of the Exhibi¬tion. Jagiellonian University Museum, Kraków, S. 217 – 219.
 • Niżnik J., 1963 Zoomorficzna ceramika średniowieczna z Przemyśla, Acta Archaeologica Carpathica, 5, S. 85 – 89.
 • Niemiec D., 1971 Średniowieczna ceramika polewana ze Wzgórza Zamkowego w Przemyślu, Maschinenschrift der Magisterarbeit im Institut für Archäologie der Universität Wrocław.
 • Purchla J., 1979 Jak powstawał nowoczesny Kraków. Studia nad rozwojem budowlanym miasta w okresie autonomii galicyjskiej, Biblioteka Krakowska, 120, Kraków.
 • Radwański K., 1975 Kraków przedlokacyjny. Rozwój przestrzenny, Kraków.
 • Rębkowski M., 1995 Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kołobrzegu, Kołobrzeg.
 • Rębkowski M., 2001 Pierwsze lokacje miast w księstwie zachodniopomorskim. Przemiany przestrzenne i kulturowe, Kołobrzeg.
 • Roehmer M., 2001 Steinzeug, (in:) H. Lüdtke, K. Schietzel (Hrsg.), Handbuch zur mittelalterlichen Keramik in Nordeuropa, Neumünster, s. 465 – 538.
 • Ruppel T., 1991 Siegburg, Aulgasse Nr. 8 – Die Ausgrabungsergebnisse im Überblick, (in:) A. Korte-Böger, G. Hellenkemper Salies (Hrsg.), Eine Siegburger Töpferwerkstatt der Familie
 • Sławiński S., Hiżycka J., 1998 Kraków. Studium urbanistyczno-konserwatorskie. Etap VI. Południo-wo-zachodni rejon miasta w epoce nowożytnej, Maschinenschrift, Werkstätte für Denkmalkon-servation (PKZ) „Arkona”, Kraków.
 • Tomkowicz S., 1926 Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów, Biblioteka Krakowska, 63 – 64, Kraków.
 • Trimpe Burger J. A., 1964 Ceramiekuit de bloeitijd van Aardenburg (13de en 14de eeuw), Berichten van de rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek, 12 –13 (1962 –1963), S. 495 – 548.
 • Woźniak M., 2007 Liczman norymberski, (in:) G. Lichończak-Nurek (Hrsg.), Kraków – europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257 –1791, S. 343.
 • Włodarek A., 2000 Architektura średniowiecznych kolegiów i burs Uniwersytetu Krakowskiego, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ea2bfd6-b612-46be-a938-c88fc7115c58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.