PL EN


2014 | 7 | 2(23) | 127-132
Article title

Position of the faculty of special engineering in the critical infrastructure protection system of the slovak republic

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Ochrona infrastruktury krytycznej jest integralną częścią zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa społecznego i jego trwałego rozwoju. Jest to kompleksowe, interdyscyplinarne zagadnienie z wieloma aspektami o charakterze teoretycznym, prawnym, wiedzy, organizacyjnym, finansowym, technicznym, pedagogicznym i in. Pedagogiczne, naukowe i badawcze działania Wydziału Inżynierii Specjalnej Uniwersytetu Zilina (FSE), początkowo instytucji o charakterze militarnym funkcjonującej jako uniwersytet, przekształconej w 2001 r. w instytucję o charakterze cywilnym, skupiają się na zagadnieniach ochrony infrastruktury krytycznej. Artykuł opisuje naukowe i badawcze działania FSE w ramach projektu “Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorze transportu” koordynowanego przez FSE, a także działań FSE w projekcie FP7 BEZPIECZEŃSTWO o tematyce “DESZCZ”, którego celem jest stworzenie planu zarządzania ryzykiem systemowym biorącego pod uwagę wpływ ekstremalnej pogody na infrastrukturę krytyczną i stworzenia serii kroków zapobiegawczych w celu wzmocnienia bezpieczeństwa paneuropejskiej sieci infrastruktury
Keywords
Contributors
  • University of Zilina, Slovakia
  • University of Zilina, Slovakia
References
  • Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection. 2008. [cit. 28.04.2013]
  • http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:345:0075:01:EN:HTML
  • Krulík O., Zpráva komise kongresu o teroristických útocích z 11. září 2001
  • Rain – Risk Analysis of Infrastructure Networks in response to extreme weather. Project proposal submitted within FP7 call FP7-SEC-2013-1. 2012. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/477&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en http://www.army.cz/mo/obrana_a_strategie/1-2004cz/krulik.pdf
  • The European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP)
  • www.fsi.uniza.sk
  • project No 0471-10 http://fsi.uniza.sk/kritinf/index.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ea8a1f9-7112-4880-8857-4898d12d589c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.