PL EN


2016 | 1 | 153-170
Article title

Propozycja narzędzia do pomiaru etycznego przygotowania pedagogów do prowadzenia badań diagnostycznych

Authors
Content
Title variants
EN
Proposal for a tool measuring the ethical preparedness of education professionals to conduct diagnostic research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problemy społeczne wymagają starannego zbadania, poddawania dyskusji i wypróbowania nowatorskich sposobów ich rozwiązywania. Badania naukowe odgrywają w tym procesie znaczącą rolę, ale ważne jest także, aby były prowadzone w sposób etyczny. Ma to szczególne znaczenie, gdyż niewłaściwe postępowanie może godzić nie tylko w interes osób badanych, ale również w inne wartości, które są przedmiotem sądów moralnych. W artykule przedstawiono przyjęte założenia teoretyczne oraz podjęte czynności badawcze, których celem była konstrukcja narzędzia do pomiaru etycznego przygotowania przyszłych pedagogów do prowadzenia badań diagnostycznych. Proponowana skala jest propozycją umożliwiającą sprawdzenie tej kompetencji na podstawie szerszych, niż tylko najczęściej przywoływane, standardów etycznych, jak „przede wszystkim nie szkodzić badanym” czy „traktować badanych podmiotowo”. Przeprowadzone badanie pilotażowe pozwoliło na ocenę rzetelności i teoretycznej trafności skonstruowanej skali.
Year
Issue
1
Pages
153-170
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
  • Galewicz W. (2009). O etyce badań naukowych. Diametros, 19, 1, 48-57.
  • Sobol E. (2003). Nowy słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
  • Strelau J., Doliński D. (2008). Psychologia. Wyd. 1. Gdańsk: Wyd. GWP.
  • Wojciszke B., Baryła W. (2000). Potoczne rozumienie moralności: pięć kodów etycznych i narzędzie ich pomiaru. Przegląd Psychologiczny, 43, 4, 395-421. Zaczerpnięte 16 kwietnia 2015. Strona internetowa http:// www.kul.pl/rok-2000,art_5496.html
  • Wysocka E. (2007). Człowiek a środowiska życia. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1eae7df5-024d-42a2-818f-ef10b155ca52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.