Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 13(20) | 141-158

Article title

Radykalne formy oporu społecznego w Polsce na tle wydarzeń 1968 roku

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The fundamental aim of the article is the review of the radicalism manifestation within the social resistance in Poland in the context of the Czechoslovak 1968 events, their range, forms and intensity. The legislative acts and structures eradicating that type of occurrence are described briefly. The Russian intervention in Czechoslovakia in summer 1968, and also the escalation of social resistance in Poland since the beginning of the year, increased the radicalisation of protests. The so-called „Poronin operation” or the act of self-immolation of Ryszard Siwiec during the harvest festival in 1968 were the well known sings of protest of that period. The article outlines the radical forms of resistance in Poland in 1968 and, at the same time, it is an attempt at a careful reconstruction of the discussed matter. It was written on the basis of the archive records (MSW PRL Ministry of Interior and Administration documentation from Warsaw Institute of National Remembrance), literature, press and other sources.

Year

Issue

Pages

141-158

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Rzeszowski

References

 • A. Dudek, Akcja „Poronin” [w:] Ślady PeeReLu. Ludzie, wydarzenia, mechanizmy, red. A. Dudek, Kraków 2000, s. 127–131.
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych sygn. 001708/3187, k. 36.
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych II, Gabinet Ministra, sygn. 1585/1691, k. 5.
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych II, Gabinet Ministra, sygn. 1585/971, k. 3–4.
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych II, Departament III, sygn. 0394/1, t. 6, k. 9–21.
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, KW MO w Warszawie, sygn. 01207/8210, k. 2–3, 22–23.
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, MBP, Departament IV, sygn. 01205/3, t. 1, k. 6–7, 202–206.
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, KW MO w Warszawie, sygn. 0250/27, k. 7, 37–39, 83–85.
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, MSW, sygn. 01207/8210. k. 25–28, 44–57, 61–62.
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, sygn. 0364/18, k. 1–10.
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, sygn. 1585/1795, k. 32–36.
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Gabinet Ministra, sygn. 0811/47, k. 7–13.
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych II, Departament III, sygn. 0394/1, t. 6, k. 9–21.
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, WSO w Szczytnie, sygn. 1490/51, k. 54–56.
 • Dz. U. 1946, nr 30, poz. 192.
 • Dz. U. 1954, nr 54, poz. 29.
 • Dz. U. 1969, nr 13, poz. 94.
 • Dz.U. 1952, nr 33, poz. 232.
 • E. Makowski, Poznański Czerwiec 1956. Pierwszy bunt społeczeństwa w PRL, Poznań 2006, s. 20–30.
 • E. Morgiewicz, Ruch wobec stabilizacji, Karta 1996, nr 20, s. 3–6.
 • G. Majchrzak, Nie tylko Siwiec, wSieci 2013, nr 12, s. 43–45.
 • J. Eisler, Polski rok 1968, Warszawa 2006, s. 10–22.
 • L. Rola, Zbrodnie sabotażu popełnione na terenie Polski w latach 1982–1986, Legionowo 1987, s. 7.
 • Ł. Kamiński, Wokół praskiej wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 roku, Warszawa 2004, s. 44–58.
 • M. Romański, Radykalne postawy społeczne w Polsce w latach 1944/45–1990 (wersja robocza pracy w posiadaniu Autora), ss. 408.
 • M. Siewierski, Kodeks Karny i prawo o wykroczeniach, Warszawa 1965, s. 200.
 • P. Blažek, Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí. Protest Ryszarda Siwce proti okupaci Československa v roce 1968, Praga 2008, s. 93.
 • P. Byszewski, Działania Służby Bezpieczeństwa wobec organizacji Ruch, Warszawa 2008, s. 5–20.
 • Projekt kodeksu karnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: przepisy wprowadzające art. 104 i 105, Warszawa 1956, s. 20, 30.
 • R. Kwapis, Praska Wiosna, Toruń 2004, s. 22–34, 55–59.
 • Rewolucje 1968, Warszawa 2008, s. 175–189.
 • S. Hoc, Zadania Służby Bezpieczeństwa w zakresie zwalczania przestępstw wrogiej propagandy, Legionowo 1974, s. 17–20.
 • S. Niesiołowski, Organizacja Ruch, Więź 1990, nr 1, s. 2–3.
 • T. Mądrzycki, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Warszawa 1977, s. 93.
 • Tezy dotyczące ochrony gospodarki narodowej, oprac. Departamentu III MSW, Warszawa 1972, s. 4–12.
 • Uchwała Zgromadzenia Ogólnego 64/54 [w:] Zbiór Orzeczeń Najwyższego Sądu Wojskowego, Warszawa 1954, s. 31–40.
 • W. Frazik, B. Kopka, G. Majchrzak, Dzieje aparatu represji w PRL (1944–1989). Stan badań, Warszawa-Kraków 2004, s. 4–5.
 • W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1990, s. 428.
 • Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 9, Warszawa 1968, s. 467.
 • Z. Landau, Polska Gomułki, Warszawa 1995, s. 68–73.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1eb617b0-398e-4fc5-82d2-a078a5bde6f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.