PL EN


2012 | 4/2012 (39) | 64-76
Article title

Elastyczne podejście w polityce pieniężnej w czasach niestabilności rynków. Polityka quantitative easing

Content
Title variants
EN
Flexible approach in monetary policy during instability of the markets. Quantitative Easing Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polityka pieniężna stanowi ważny filar gospodarki, wpływający pośrednio na rozwój każdego kraju. W zależności od przyjętej strategii może zarówno pobudzić ekonomię, jak i zwolnić tempo jej wzrostu.Celem pracy było przybliżenie nowego podejścia w polityce pieniężnej, które stało się niezwykle popularne w Stanach Zjednoczonych w obliczu kryzysu finansowego. W rzeczywistości niskich stóp procentowych, kiedy nie można było korzystać z podstawowego narzędzia polityki pieniężnej, wprowadzono tzw. politykę quantitative easing. Ze względu na analizę bieżących informacji dotyczących quantitative easing, posłużono się zarówno pozycjami książkowymi, jak i doniesieniami prasowymi czy informacjami dostępnymi na stronach internetowych np. oficjalnych stronach banków centralnych). Zastosowana w polityce pieniężnej metoda przyniosła spodziewane efekty, chociaż jej szczegółowe, długofalowe rozliczenie powinno nastąpić dopiero w kolejnych miesiącach. W wyniku wprowadzenia quantitative easing można zaobserwować wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych, jednak przy jednoczesnej podwyższonej inflacji i wzroście bezrobocia.
EN
Monetary policy is an important pillar of the economy and it affects the development of each country indirectly. Depending on the strategy which is implemented, it can either stimulate the economy or slow down its growth. The aim of this study was to present a new approach in monetary policy, which has become extremely popular in the United States during the financial crisis. As the interest rates were very low and the monetary policy couldn’t use its basic tool to stimulate the economy, the quantitative easing policy has been implemented. As the article intends to present the most actual information about quantitative easing policy, among the sources there are both books, articles, press release and Internet pages (e.g. official internet pages for central banks). The implemented in monetary policy method brought the expected results, although its detailed, longterm outcome should be visible in the fallowing months. As a result of implementing the Quantitative easing in the United States the improvement in GDP has been observed. At the same time, however, increased inflation and increased unemployment has been reported.
Keywords
Year
Issue
Pages
64-76
Physical description
Dates
published
2012-12-12
Contributors
References
 • Akasie, J. 2011. Bernanke Announcement Could Be Best Part Of QE3. International Business Times, 30.08.2011.
 • Amadeo, K. 2011. What Is Quantitative Easing? About.com Guide, useconomy.about.com/od/glossary/g/Quantitative-Easing.htm, odczyt: 15.02.2012.
 • Bebenroth, R. i U. Vollmer 2007. Bank of Japan versus Eurosystem. A Comparison of Monetary Policy Institutions and Conduct in Japan and in the Euro Area. Intereconomics, DOI: 10.1007/s10272-006-0203-6.
 • Begg, D., Fischer, S. i R. Dornbusch 2007. Makroekonomia, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Blinder, A.S. 2010. Quantitative Easing: Entrance and Exit Strategies. Princeton University CEPS Working Paper, nr 204 (marzec).
 • Bowman, D., Cai, F., Davies, S. i S. Kami 2011. Quantitative Easing and Bank Lending: Evidence from Japan Board of Governors of the Federal Reserve System. International Finance Discussion Papers, nr 1018.
 • Censky A. 2010. QE2: Fed Pulls the Trigger. CNNMoney.com, 3.11.2010.
 • CNBC 2010. Is quantitative easing working? reportaż telewizyjny, 12.02.2012.
 • Duygan-Bump, B., Parkinson, P.M., Rosengren, E.S., Gustavo A.S. i P.S. Willen 2010. How Effective Were the Federal Reserve Emergency Liquidity Facilities? Quantitative Analysis Unit Working Paper, nr QAU10-3, Federal Reserve Bank of Boston.
 • Eggertsson, G.B. 2008. Liquidity trap, w: S.N. Durlauf i L.E. Blume (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics, Second Edition.
 • Fujiki, H., Okina, K. i S. Shiratsuka 2001. Monetary Policy under Zero Interest Rate: Viewpoints of Central Bank Economists. Monetary and Economic Studies, nr 1 (19).
 • Girardin, E. i Z. Moussa 2010. Quantitative Easing Works: Lessons from the Unique Experience in Japan 2001–2006. GREQAM, s. 1–18.
 • Hadas, E. i H. Dixon 2009. Quantitative Easing: A Therapy of Last Resort. The New York Times, www.nytimes.com/2009/01/11/business/worldbusiness/11iht-views12.1.19248009.html, odczyt: 20.05.2012.
 • Hörmann, M. 2010. When is Quantitative Easing Effective? Andreas Schabert Duisenberg School of Finance – Tinbergen Institute Discussion Paper.
 • Inman, P. 2011. Moody’s Sounds Note of Caution while Bernanke Promises Support for US Economy. The Guardian, 14.07.2011.
 • Inman, P. 2011. What is Operation Twist? The Guardian, www.guardian.co.uk/business/2011/sep/21/operation-twist-federal-resrve-gamble-us-economic-stimulus.
 • Kasprzak, E. 2011. Gwałtowna reakcja na “Operation Twist”, biznes.interia.pl/news/gwaltowna-reakcja-na-operation-twist,1698283, odczyt: 20.05.2012.
 • Konstantinos, V. i R.A. Werner 2011. New Evidence on the Effectiveness of ‘Quantitative Easing’ in Japan, Centre for Banking, Finance and Sustainable Development, School of Management, University of Southampton, The Center for Financial Studies (CFS).
 • Nojszewska, E. 2005. Podstawy ekonomii, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 • Samuelson, P.A. i W.D. Nordhaus 2004. Ekonomia, t. 2, Warszawa: PWN.
 • Sobaś, D. 2010. Kryzys na rynku kredytów hipotecznych w USA, w: A. Szablewski (red.) Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw, s. 71–73. Warszawa: Poltex.
 • Taylor, J.B. i J.C. Williams 2009. A Black Swan in the Money Market. American Economic Journal: Macroeconomics, DOI: 10.1257/mac.1.1.58.
 • Werner, R.A. 2000. New Paradigm in Macroeconomics: Solving the Riddle of Japanese Macroeconomic Performance, DOI: 10.1057/9780230506077.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1eb6f143-f5ae-4f32-b62d-5fa3ea9074df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.