PL EN


2014 | 187 | 136-144
Article title

Ocena efektywności ekonomicznej eksploatacji kompleksu zbiorników "Kobiór"

Content
Title variants
EN
Evaluation of Economic Efficiency of Exploitation Water Reservoirs Complex "Kobiór"
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main objective of this article is evaluation of effectiveness of small water reservoirs complex "Kobiór". The main subject of study was man-made small water reservoir located in Silesia region. Based on this study, analysis of economic efficiency was made. The cost benefit analysis (CBA) was used, relaying on identification and evaluation of economic effects related with exploitation of this water reservoirs complex Kobiór. Economical effectiveness was calculated based on time and rate of return as well as NPV indicator.
Year
Volume
187
Pages
136-144
Physical description
Contributors
References
 • Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik. Fundusz Strukturalny - EFRR, Fundusz Spójności i ISPA.
 • Guziur J.: Rybactwo w małych zbiornikach śródlądowych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1991.
 • Informacje i Opracowania Statystyczne "Ochrona Środowiska 2004". GUS, Warszawa 2004.
 • Karta informacyjna zadania "Budowa zbiornika retencyjnego Kobiór w dolinie rzeki Korzeniec", materiały niepublikowane.
 • Pożary lasu w Polsce w roku 2004 - analiza; Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu http://www.ibles.waw.pl/index_p.html [11.08.2013].
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U., nr 121, poz. 1138.
 • Rybactwo śródlądowe. Red. J.A. Szczerbowski. Wyd. Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, Olsztyn 1993.
 • Wyszczególnienie zadań planowanych do realizacji w latach 2004-2006 i w latach następnych na terenie gminy Kobiór w ramach Planu Rozwoju Lokalnego, http://www.kobior.bipjst.pl/doc/srz2_1.doc [07.08.2013].
 • Zestawienie rzeczowo-finansowe podstawowego zakresu robót związanych z zagospodarowaniem zbiorników wodnych w Kobiórze. Zarząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5, materiały niepublikowane.
 • http://www.powiat.pszczyna.pl/index.php [02.08.2013].
 • http://www.lasykatowice.com.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1eb78ad5-3b2b-436d-b738-e1f7fa65f1c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.