Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 92 Kino polskie i polityka | 186-195

Article title

Wizerunek imigranta w filmach Katarzyny Klimkiewicz

Authors

Title variants

EN
The Image of an Immigrant in Films by Katarzyna Klimkiewicz

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Metodologicznym punktem wyjścia artykułu jest koncepcja transnarodowości w ujęciu Willa Higbee i Songa Hwee Lima, którzy stwierdzili, że w pojęciu tym nie chodzi wyłącznie o zagadnienia koprodukcji czy globalnej dystrybucji, ale o uwzględnienie czynników politycznych, kulturowych i społecznych pozwalających lepiej zrozumieć dzisiejsze kino oraz otaczający nas świat. Z tej perspektywy Loska spogląda na filmy Katarzyny Klimkiewicz, która skupia się na problemach mniejszości etnicznych, opowiada o losach uchodźców politycznych i ekonomicznych, podejmując tematy życia w wielokulturowym społeczeństwie, rasizmu czy dyskryminacji. Przedmiotem analizy są dwa jej filmy: krótkometrażówka Hanoi – Warszawa (2009) i debiut fabularny Zaślepiona (Flying Blind, 2012), nakręcony w Wielkiej Brytanii. Na tych dwóch przykładach Loska pokazuje odmienne sposoby przedstawiania problematyki imigranckiej w kinie współczesnym: jeden opiera się na poetyce dokumentalnej, zakłada możliwość oddaniu głosu „podporządkowanym Innym”, zaś drugi na wykorzystaniu konwencji gatunkowych.
EN
The methodological starting point of the article is the concept of transnationalism as defined by Will Higbee and Song Hwee Lim, who argue that the concept not only deals with the issue of coproduction and global distribution, but also applies to political, cultural and social factors, that permit a better understanding of contemporary cinema and the world around us. From this perspective Loska considers Katarzyna Klimkiewicz’s films. She focuses on the problems of ethnic minorities, and speaks of the stories of political and economic refugees, and deals with matters such as racism, discrimination and multicultural societies. Two films, the short film Hanoi-Warsaw (2009) and the debut feature, filmed in Great Britain, Flying Blind (2012) are the object of analysis in the article. Using these two examples Loska shows different ways of representing immigrant issues in contemporary cinema: one is based on a poetic documentary, and implies the possibility of giving a voice to the “subordinated Other”, while the second is based on the conventions of the genre.

Year

Pages

186-195

Physical description

Contributors

 • Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

References

 • Agamben, Giorgio. 2008. Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie. Tłum. M. Salwa, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Appadurai, Arjun. 2005. Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. Tłum. Z. Pucek, Kraków: Universitas.
 • Babako, Monika. 2012/2013. Islamofobia – między „krytyką religii” a rasizmem kulturowym, „Recykling Idei” 14.
 • Bennett, Bruce. 2010. Framing Terror: Cinema, Docudrama and the ‘War on Terror’, „Studies in Documentary Film” 4 (3).
 • Bhabha, Homi K. 2006. Terror and After… W: Transnational Cinema: The Film Reader. W: E. Ezra, T. Rowden (red.), London: Roudledge.
 • Birt, Jonathan. 2009. Islamophobia in the Construction of British Muslim identity Politics Islamophobia in the Construction of British Muslim identity Politics. W: Muslims in Britain. Race, Place and Identities, P. Hopkins, R. Gale (red.), Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Dal Lago, Alessandro. 2009. Non-Persons. The Exclusion of Migrants in a Global Society, Milano: IPOC Press.
 • Đàm Vân Anh, Klimkiewicz, Katarzyna. Do tej pory to ja byłam obca, http://kontynent-warszawa.pl/content-6-felietony-5929-do_tej_pory_to_ja_by%C5%82am_obca.htm.
 • Ezra, Elizabeth and Rowden, Terry. 2006. General Introduction: What is Transnationa Cinema? W: Transnational Cinema: The Film Reader, E. Ezra, T. Rowden (red.), London: Roudledge 2006.
 • Higbee Will. 2007. Beyond the (Trans)national: Toward a Cinema of Transvergence in Postcolonial and Diasporic Francophone Cinema(s), „Studies in French Cinema” 7 (2), s. 79-91.
 • Higbee, Will and Lim, Song Hwee. 2010. Concepts of Transnational Cinema: Towards a Critical Transnationalism in Film Studies, „Transnational Cinemas” 1 (1), s. 7-21.
 • Higson, Andrew. 2008. Ograniczona wyobraźnia kina narodowego. Tłum. T. Rutkowska, „Kwartalnik Filmowy” 62-63, s. 6-18.
 • Hjort, Mette. 2010. On the Plurality of Cinematic Transnationalism. W: World Cinemas, Transnational Perspectives. N. Ďurovičová, K. Newman (red.), London: Routledge, s. 12-33.
 • Huntington, Samuel. 2007. Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Tłum. H. Jankowska, Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 • Jóźwiak, Ignacy, Piłat, Anna, Segeš Frelak, Justyna, Wysieńska, Kinga, Bieniecki, Mirosław. 2013. Migracje społeczności z Azji i Bliskiego Wschodu na świecie i do Polski – stan badań i opracowanie na temat wybranych krajów, (w:) Mała Azja w Polsce. Plany i strategie imigrantów z Azji i Bliskiego Wschodu, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Loska, Krzysztof. 2013. Ciała na sprzedaż – mroczna strona globalizacji, „Kwartalnik Filmowy”, nr 83-84, s. 306-316.
 • Mazierska, Ewa and Goddard, Michael. 2014. Introduction: Polish Cinema beyond Polish Borders W: Polish Cinema in a Transnational Context, E. Mazierska, M. Goddard (red.), Rocherster: University of Rochester Press.
 • Naficy, Hamid. 2001. An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking, Princeton: Princeton University Press.
 • Pędziwiatr, Konrad. 2014. Imigranci w Polsce i wyzwania integracyjne, „Studia BAS” 4 (40).
 • Said, Edward W. 2005. Orientalizm. Tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań: Wydawnictwo Zysk i s-ka.
 • Said, Edward W. 2009. Kultura i imperializm. Tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Spivak, Gayatry Chakravorty. 2011. Czy podporządkowani inni mogą przemówić? Tłum. E. Majewska, „Krytyka Polityczna”, nr 24-25, s. 196-239.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1eba7bae-9d96-4b26-b87b-48d950df73ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.