PL EN


2010 | 18 | 85-103
Article title

„Dazwischen innendrin“ – Zu Zsuzsanna Gahses literarischem Schaffen

Selected contents from this journal
Title variants
PL
„Pomiędzy we wnętrzu“: O twórczości literackiej Zsuzsanny Gahse
EN
“In between inside”: About literary output by Zsuzsanna Gahse
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
Zsuzsanna Gahse nie bez racji zaliczana jest do czołówki niemieckojęzycznej awangardy literackiej, charakterystycznymi bowiem wyróżnikami jej twórczości są: niezwykle kreatywne podejście do języka i podejmowanie różnych gier językowych, sytuowanie tekstów na granicy gatunków literackich oraz komponowanie ich według zasad przejętych z muzyki, malarstwa i architektury, czy też z tekstów literackich innych autorów. Zamierzeniem pisarki jest przy tym zniesienie linearności narracji i wywoływanie u czytelnika różnych skojarzeń oraz w efekcie zachęcenie go do podjęcia dialogu z tekstem. W artykule omówiono w ogólnych zarysach poetycki program Zsuzsanny Gahse, będący świadomą kontynuacją europejskiego modernizmu; wskazano zarazem na różne koncepcje jej tekstów, koncentrując się jednak przede wszystkim na jej dwóch ostatnich utworach „Instabile Texte” i „Oh, Roman”.
EN
Zsuzsanna Gahse is rightly ranked among the top German-language avant-garde authors since characteristic features of her works are a highly creative approach to language and employment of various language games, placing her texts on the borderline of literary genres as well as structuring them according to the rules of composition pertinent to music, painting and architecture or taken from texts by other authors. The aim of the author is to do away with linear narration and to evoke various associations in the reader and consequently to encourage him/her to enter into a dialogue with the text. The paper contains an overview of Zsuzsanna Gahse’s poetic programme, which is a continuation of the European modernism; various conceptions of her texts are pointed out with the emphasis, above all, on her two latest works: “Instabile Texte” and “Oh, Roman”.
Year
Issue
18
Pages
85-103
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Gahse, Zsuzsanna: Berganza. Erzählung. München 1984.
 • Gahse, Zsuzsanna: durch und durch. Müllheim/Thur in drei Kapiteln. Wien 2004.
 • Gahse, Zsuzsanna: Instabile Texte: zu zweit. Mit 6 Zeichnungen der Autorin. Wien 2005.
 • Gahse, Zsuzsanna: Kellnerroman. Prosa. Hamburg 1996.
 • Gahse, Zsuzsanna: Oh, Roman. Wien 2007.
 • Gahse, Zsuzsanna: Passepartout. Prosa. Klagenfurt, Salzburg 1994.
 • Gahse, Zsuzsanna: Übersetzt. Eine Entzweiung. Berlin u. Weimar 1993.
 • Gahse, Zsuzsanna: Wie geht es dem Text? Bamberger Literaturvorlesungen. Hamburg 1997.
 • Sośnicka, Dorota: In-der-Sprache-Sein: Zsuzsanna Gahses sprachliche Nachspürungen. In: Dies.: Den Rhythmus der Zeit einfangen: Erzählexperimente in der Deutschschweizer Gegenwartsliteratur unter besonderer Berücksichtigung der Werke von Otto F. Walter, Gerold Späth und Zsuzsanna Gahse. Würzburg 2008, S. 419-468.
 • Ueding, Gerd: An der Spitze der europäischen Avantgarde. Porträt der Schriftstellerin Zsuzsanna Gahse. In: Auskünfte von und über Zsuzsanna Gahse. Hrsg. v. Wulf Segebrecht. Bamberg 1996 (Fußnoten zur Literatur, H. 37), S. 46-50.
 • Weber, Antje: Straßen der Sprache. Die Schriftstellerin Zsuzsanna Gahse erhält den Adelbert-von-Chamisso-Preis. In: Süddeutsche Zeitung,15.02.2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ebac5dd-b38d-4da9-94f7-37ec2e04fbb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.