PL EN


2016 | 2 | 41-59
Article title

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć z zakresu geologii górnictwa

Content
Title variants
EN
The decison on environmental conditions regarding to projects in the field of geology and mining)
RU
Решение об экологических условиях для предприятий в области геологии и горного дела
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article discusses legal regulations regarding the decision on environmental conditions, with special emphasis on projects in the field of geology and mining. It covers the matter of investment decisions which are essential for geology and mining. There have been discussed the issues of projects requiring the decision on environmental conditions and the procedure for obtaining such a decision. The basic terms such as geology and mining, the decision on environmental conditions, the concession, selected investment decisions, geological works, the mining area as well as the mine operating plan have also been explained in this article. Moreover, there has been discussed the matter of public authorities competent to issue decisions on environmental conditions. This article includes examples of practical problems derived from jurisdiction. It also indicates changes in the regulations regarding the decision on environmental conditions, taking into account activities in the field of geology and mining.
RU
Данная статья анализирует правовые регуляции касающиеся решения об экологических условиях для намечаемых инвестиции. Особое внимание уделяется инвестициям в области геологической и горной деятельности. Обсуждается существенные для геологии и горного дела инвестиционные решения. В статье комментируется как инвестиции, требующие получения решения об экологических условиях, так и порядок его предоставления и компетентные в этой сфере органы публичной администрации. Объяснено базовые понятия, такие как: геология и горное дело, решение об экологических условиях, концессия, избранное инвестиционные решения, геологические работы, горной отвод, план развития горных работ. Автор указывает также на примеры проблем возникающих в судебной практике и рассматривает изменения произошедшие в правовой регуляции решения об экологических условиях с учётом вопросов, относящихся к геологической и горной деятельности.
Year
Issue
2
Pages
41-59
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Bar M., Jendrośka J.: Prawo ochrony środowiska. Podręcznik. Wrocław 2005.
 • Dobrowolski G.: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Toruń 2011.
 • Gruszecki K.: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko. Komentarz. W: Idem: Komentarz do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko. Wyd II. LEX, nr 8775.
 • Jendrośka J., Bar M.: Prawo ochrony środowiska. Podręcznik. Wrocław 2005.
 • Jendrośka J.: Oceny oddziaływania na środowisko jako instytucja prawna — charakter prawny i struktura regulacji. W: Prawo i polityka w ochronie środowiska. Studia z okazji 40‑lecia pracy naukowej Jerzego Sommera. Wrocław 2006.
 • Lipiński A.: Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia na terenie zamkniętym. W: Gospodarcze prawo środowiska. Red. J. Ciechanowicz‑McLean, T. Boj ar‑Fijałkowski. Gdańsk 2009.
 • Lipiński A.: Komentarz do ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Red. A. Lipiński, R. Mikosz. Wyd. II. LEX, nr 8103.
 • Lipiński A.: Zakres i przedmiot prawa geologicznego i górniczego. W: Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia. Red. G. Dobrowolski , G. Radecki. Katowice 2014.
 • Makowski M.: Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w porozumieniu z innym organem — na podstawie art. 75 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska. „Casus” 2012, nr 2.
 • Mikosz R.: Geologia i górnictwo a planowanie przestrzenne. W: Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia. Red. G. Dobrowolski, G. Radecki. Katowice 2014.
 • Nowak M.J.: Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa. Warszawa 2015.
 • Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Red. B. Rakoczy. Warszawa 2015.
 • Sieradzka M.: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. LEX, nr 8780.
 • Strzyczkowski K.: Prawo gospodarcze publiczne. Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2451-3431
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ebd3b9d-974f-43d6-9576-cadd41b47f6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.