PL EN


2015 | 15 | 2 | 10-16
Article title

The Search for Infinity. The Number 8 and the Martial Arts

Content
Title variants
PL
Poszukiwanie nieskończoności. Liczba 8 a sztuki walki
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Problem/Aim. Since ancient times, in both West and East, the number eight is present in many cultural expressions, having important functions, both symbolic and concrete. Concerning the human bodily experience, the aim is to strive not to an abstract summary, an idealistic archetype, but to the identification of the specificities of the different historical processes that have produced different body techniques. Material/Method. Moving from the presence of the number eight in martial arts and traditional dances coming from different backgrounds and using the comparative historical method, article traces the similarities among various disciplines. Results/Conclusions. Dance and martial arts are activities well established already in archaic societies as expressions of universal efficiency of rhythmic alternation between opposing, but complementary and inseparable, forces. Through observation of the nature we can perceive this alternation.
PL
Problem. Od czasów starożytnych, zarówno na Wschodzie i Zachodzie, numer osiem był obecny w wielu kulturach, posiadając ważne funkcje, zarówno symboliczne jak i konkretne, począwszy od sfery religijnej po matematykę, od filozofii po nomenklaturę wiatrów i układu słonecznego, od architektury po grę w szachy, a także w wyrażeniach dotyczących ciała, takich jak taniec brzucha, tango, qigong oraz w różnych sztukach walki. Jeśli chodzi o doświadczenia ludzkiego ciała, ruchy w postaci 8 można znaleźć w tradycyjnych tańcach oraz w kilku sztukach walki. Są dwa rodzaje działalności, zarówno dobrze znane już w społeczeństwach archaicznych, jak i wyrażenia uniwersalnej efektywności rytmicznych przemian pomiędzy przeciwnymi, ale uzupełniającymi się i nierozłącznymi, siłami. Zmiany te mogą być dostrzeżone poprzez obserwację przyrody. Metody. Używając historycznej metody porównawczej można prześledzić podobieństwa między sztukami walki wywodzącymi się z różnych środowisk, obserwując obecność liczby osiem w kontekście kulturowym, w filozofii oraz w praktyce różnych dyscyplin. Celem nie jest dążenie do abstrakcyjnego podsumowania idealistycznego archetypu, ale identyfikacja specyfiki procesów historycznych, które stworzyły różne techniki ciała. Rozpatrywane sztuki walki pochodzą z Brazylii (capoeira), Chin (baguazhang, taijiquan chen), Filipin (arnis kali escrima), Indii (gatka), Włoch (szermierka z Salento). Badaniu podległo również kilka ćwiczeń qigong i tzw. taniec brzucha z Bliskiego Wschodu, tango argentyńskie i gra w szachy. Wyniki. Ocena porównawcza tekstów i obrazów prezentowanych w niniejszej pracy stanowi teoretyczną podstawę do szerszych i bardziej pogłębionych badań empirycznych, wspieranych przez bardziej obszerny zbiór tekstów i obrazów, dzięki obserwacji w tej dziedzinie oraz poprzez wywiady z ekspertami w różnych dyscyplinach z Chin, Indii oraz Europy. Dyskusja i wnioski. Techniki i filozofie badanych dyscyplin walki zdają się podzielać impuls do poszukiwania nieskończoności, nie w sensie nieśmiertelności, ale jako wiecznych zmian. W tym sensie owe techniki powodują, iż ćwiczący jest w stanie przyjąć i podlegać ciągłym zmianom, które są podstawą wielkiego uniwersalnego porządku natury. Można zatem powiedzieć, że obserwacja natury, z której pochodzą wszystkie te dyscypliny, jest ich prawdziwym wspólnym mianownikiem, a jest to głównie istotne dla współczesnego społeczeństwa, które tak radykalnie odeszło od naturalnej spontaniczności, straciło zdolność rozumienia siebie oraz zapewnienia ideału postępu. Okazuje się, że sama natura zapewnia większą gwarancję człowieczeństwa niż ludzie mogą tworzyć sami sztucznymi sposobami.
Year
Volume
15
Issue
2
Pages
10-16
Physical description
Contributors
  • University of Cassino and South Lazio; Vice President Area Discipline Orientali Uisp (Italy)
  • President I.G.A. - the International Gatka Academy (India)
  • Vice President I.G.A. - the International Gatka Academy (India)
  • Carlo Porcedda Free Lance Journalist (Italy)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ebe07df-8737-4775-9ce5-5e76ea626499
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.