PL EN


2017 | 17/zeszyt specjalny | 201-207
Article title

Odwołanie od wyniku egzaminu maturalnego

Authors
Content
Title variants
EN
An appeal against the result of matura exam
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł analizuje procedurę wzruszenia wyniku egzaminu maturalnego na podstawie art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, wskazując kolejne jej etapy oraz przytaczając poglądy doktrynalne prawa w tym przedmiocie. Tekst, opierając się na wykładni literalnej i systemowej, uwypukla mocne i słabe strony obecnego stanu prawnego oraz proponuje możliwości polepszenia działania systemu oświaty w Polsce. Tekst analizuje także nowelizację, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, a która wprowadza do wyżej wymienionej ustawy instytucję Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.
EN
The article analyses the procedure of challenging the matura exam results on the grounds of the Article 44zzz of Education System Act of September 7th 1991 by pointing its stages and quoting doctrinal views on this topic. Basing on literary and system interpretation, the text brings out strengths and weaknesses of the current law and proposes the ways of improving efficiency of the Education System in Poland. The text also analyses the freshest amendment of abovementioned act, which entered into force on 1st January, 2017, and which introduced the new institution of Arbitral Examination College.
Year
Pages
201-207
Physical description
Contributors
author
References
  • Langrod J.S., Problemy sądownictwa administracyjnego, Kraków 1928.
  • Pilich M., Komentarz do art. 44zzz ustawy o systemie oświaty, [w:] Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, LEX 2015, nr 10417, http://lex.adm.uj.edu.pl/ [dostęp: 20.04.2016].
  • Zimmermann J., Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu sądowoadministracyjnym, [w:] Księga Pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ec200e5-cac7-4e6e-ac14-b3c87d039c81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.