PL EN


2018 | 104 Esej, found footage, film montażowy | 106-122
Article title

Tworzywo nas zdradza – filmowe eseje Grzegorza Królikiewicza

Authors
Title variants
EN
The Material Betrays Us – Grzegorz Królikiewicz’s Film Essays
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł został poświęcony filmowym esejom Grzegorza Królikiewicza. Michał Dondzik omówił młodzieńczą fascynację Królikiewicza lekturą Prób Michela de Montaigne’a, jego pierwsze eseje filmowe zrealizowane w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, eseje wideo o rektorach łódzkiej szkoły filmowej, a także esej montażowy Kern. Autor zrekonstruował konteksty produkcyjne esejów reżysera oraz drogę, którą musiały one przebyć, by dotrzeć do widzów. Jak pisze w zakończeniu artykułu: „Twórczość Grzegorza Królikiewicza zarówno w Polsce Ludowej, jak i po 1989 r. skazana była na wąskie rozpowszechnianie. Dotarcie do filmów reżysera wymagało determinacji i pokonania szeregu trudności, jednak prawdziwym wyzwaniem było obejrzenie jego esejów. Są one nieobecne w przestrzeni polskiej kultury po dziś. Tym bardziej warto przyjrzeć się im z bliska, analizować i polemizować, bo do takiego właśnie osobistego, często emocjonalnego ich odbioru prowokuje Królikiewicz”.
EN
The article is devoted to Grzegorz Królikiewicz’s film essays. Michał Dondzik discusses the youthful fascination of Królikiewicz with the reading of Michel de Montaigne’s Essais, his first film essays realized at the Educational Film Studios in Łódź, video essays about the rectors of the Łódź Film School, and the compilation essay Kern. The author reconstructed the production contexts of the director’s essays and the path they had to travel to reach the viewers. As he writes at the end of the article: “The work of Grzegorz Królikiewicz in both Polish People’s Republic and after 1989 was condemned to narrow dissemination. Accessing the director’s films required determination and overcoming a number of difficulties, but the real challenge was watching the essays. They are absent from the space of Polish culture today. It is even better to look at them closely, analyse and argue with them, because it is Królikiewicz who invites such a personal, often emotional reception”.
Contributors
 • Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Instytut Kultury Współczesnej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
References
 • Eisenstein, Sergiej, Wybór pism, Warszawa: Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1959.
 • Montaigne, Michel. Próby. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.
 • Królikiewicz, Grzegorz. Grzegorz Królikiewicz. Łódź: Muzeum Kinematografii w Łodzi, Studio Filmowe N, 1993.
 • Przylipiak, Mirosław. Kino bezpośrednie 1960-1963. Gdańsk: wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2007.
 • Shakespeare, William. Komedie. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2012.
 • Nurczyńska-Fidelska, Ewelina, Stolarska, Bronisława. Szkic monograficzny. Bolesław Włodzimierz Lewicki, Łódź: Wydawnictwo Biblioteki PWSFTViT, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.
 • Kletowski, Piotr, Marecki, Piotr. Królikiewicz. Pracuję dla przyszłości. Kraków: korporacja ha!art, 2011.
 • Lewicki, Bolesław. Wiesz jak jest. Łódź: Wydawnictwo Biblioteki PWSFTViT, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.
 • Królikiewicz, Grzegorz. Różyczka. Próba analizy filmu Orsona Wellesa. Łódź: Studio Filmowe N, 1993.
 • Królikiewicz, Grzegorz. Księga jednego małego błędu. Łódź: Poprzeczna Oficyna, 1990.
 • Mazur, Marian. Cybernetyka i charakter, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
 • Łukowski, Maciej. Polski film popularnonaukowy 1945-1980, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
 • Esej filmowy 25. „Iluminacja” Krzysztof Zanussi, „Prekursor” Grzegorz Królikiewicz, edited by Konrad Klejsa, Polskie Wydawnictwo Audiowizualne.
 • Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945-2014), edited by Małgorzata Hendrykowska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2015.
 • W kręgu neoawangardy – Warsztat formy filmowej, edited by Marzena Bomanowska, Alicja Cichowicz, Łódź: Muzeum Kinematografii w Łodzi, 2017.
 • Wytwórnia Filmów Oświatowych. Indeks filmów wyprodukowanych w latach 1946–1985, edited by Tadeusz Paliński, Łódź: WFO, 1986.
 • Zając, Bartosz. “Esej audiowizualny – w stronę historii.” In Paradygmaty współczesnego kina, edited by Ryszard W. Kluszczyński, Tomasz Kłys, Natasza Korczarowska-Różycka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.
 • Lubelski, Tadeusz, “Jerzy Toeplitz jako historyk filmu.” In Filmowe ulice Jerzego Toeplitza, edited by Rafał Marszałek, Warszawa: Film Studio MTM, 2015.
 • Filmówka. Powieść o łódzkiej szkole filmowej, edited by Krzysztof Krubski, Marek Miller, Zofia Turowska, Waldemar Wiśniewski, Warszawa: Wydawnictwo TENTEN, 1992.
 • Muzeum Artystów międzynarodowa prowizoryczna wspólnota artystyczna Łódź, edited by Komitet Wykonawczy Muzeum Artystów, Łódź: Muzeum Artystów, 1996.
 • Roszewski, Wojciech. “Szeptanie i mrugane.” Ekran, September 14, 1975.
 • Czyżewski, Stefan. “Dokument kreacyjny.” Film & TV, Kamera, June-August, 2007.
 • Winiarczyk, Mirosław. “Historyk kina, czyli człowiek środka.” Ekran, January 28, 1988.
 • Salska-Kaca, Mirosława, “Polski esej dokumentalny.” Film na Świecie, 1988.
 • “Wyznanie win w sejmie, rozmowa Grzegorza Królikiewicza z Krzysztofem Świątkiem.” Tygodnik Solidarność, April 8, 2011.
 • Maria Sondej, “Żywot Montaigne’a współczesnego.” Gazeta Łódzka 29 (1998): 5.
 • Maria Korzeniowska, Joanna Podolska, “Człowiek, który ma blask.” Gazeta Łódzka 52 (1998): 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ec5abef-0363-43de-94b3-27a8a58b5504
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.