Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2007 | 1 | 171-179

Article title

Koniec autentyczności? Konstrukcje pop-rzeczywistości w społeczeństwie amerykańskim

Content

Title variants

EN
The end of authenticity? Constructions of pop-reality in the American society

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ukazanie wpływu kultury popularnej na młode pokolenie, a także opis i analiza społecznych konstrukcji pop-rzeczywistości w Stanach Zjednoczonych. Szczególny nacisk został położony na sfery ludzkiego życia, takie jak: religia, polityka, prawo i sport. Autor porównuje społeczne konstrukcje w przeszłości i współcześnie, kiedy edukacyjne i kulturowe wartości szybko się zmieniają. Ostatecznie autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie: Czy naprawdę mamy do czynienia z końcem autentyczności?

Keywords

Year

Issue

1

Pages

171-179

Physical description

Contributors

References

 • Badinera A. H. (2004). Uważność na targowisku. Globalny rynek i masowa konsumpcja a świadome życie. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & CO.
 • Baudrillard J. (1998). Ameryka. Warszawa: Sic.
 • Baudrillard J. (1994). Simulacra and Simulation. Michigen: University of Michigen.
 • Debord G. (2001). The Commodity as Spectacle. W: M. G. Durham, D. M. Kellner (red.), Media and Cultural Studies. Malden: Blackwell Publisher.
 • Eliade M. (1999). Sacrum i profanum. Warszawa: KR.
 • Frankl R. (1987). Televangelism. The Marketing of Popular Religion. Illinois: Illinois University Press.
 • Gotham K. (2004). From Culture Industry to the Society of the Spectacle: Theoretical Affinities of the Frankfurt School and the Situationist International, Conference Papers — American Sociological Association 2004, Annual Meeting. San Francisco.
 • Kellner D. M. (2000). Grand Theft 2000. Media Spectacle and Stolen Election. Lanham—New York—Oxford: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Kellner D. M. (1995). Media Culture. Cultural Studies, Identity and Politics Between the Modern and the Postmodern. London— New York: Routledge.
 • Kroker A., Cook D. (1986). The Postmodern Scene. Excremental Culture and Hyper — Aesthetics. New York: St. Martin’s Press.
 • Melosik Z. (2001). Młodzież i styl życia: paradoksy pop-tożsamości. W: Z. Melosik (red.), Młodzież, styl życia i zdrowie. Poznań: Wolumin.
 • Melosik Z. (1995). Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji. Poznań—Toruń: Edytor.
 • Melosik Z. (1996). Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne. Poznań—Toruń: Edytor.
 • Melosik Z. (1998). Wychowanie obywatelskie: nowoczesność, ponowoczesność (Próba konfrontacji). W: Z. Melosik, K. Przyszczypkowski (red.), Wychowanie obywatelskie. Studium teoretyczne, porównawcze i empiryczne. Poznań—Toruń: Edytor.
 • Rosenau P. M. (1992). Postmodernism and the Social Sciences. Insights, Inroads and Inclusions. Princeton: Princeton University Press.
 • Rowe D. (1999). Sport, Culture and the Media. The Unruly Trinity. Buckingham—Philadelphia: Open University Press.
 • Twitchell J. B. (1992). Carnival Culture. The Trashing of Taste in America. New York: Columbia University Press.
 • Wexler M. N., Sept R. (1994). The Psycho-Social Significance of Trivia. Journal of Popular Culture, vol. 28.2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1ec6f456-2df2-4873-8a60-31acf6b7366a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.