PL EN


2017 | 2(68) | 30-49
Article title

Zdecentralizowana adaptacja? Opinie władz lokalnych o zmianach klimatu i lokalnej polityce adaptacji do zmian klimatycznych

Content
Title variants
EN
Decentralized adaptation? Opinions of local authorities on climate change and local adaptation policies
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia opinie polskich władz lokalnych (liderów politycznych i przedstawicieli administracji lokalnej) na temat zmian klimatu i adaptacji do nich. Autor omawia kontekst instytucjonalny, w którym pojawia się w Polsce nowe pole polityki publicznej i powstają pierwsze lokalne strategie adaptacji. Analizy empiryczne, bazujące na sondażu samorządów lokalnych, pokazują, że władze lokalne pozostają sceptyczne w kwestii wpływu człowieka na zmiany klimatyczne – 32% badanych uznaje istniejące dowody za przekonujące. Ujawniają one również, że istnieje związek między opiniami władz lokalnych na temat zmian klimatu a rozmiarem gminy, a także doświadczeniami z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w przeszłości. Wyniki sugerują, że lokalne polityki adaptacji mają większe szanse powodzenia w gminach z administracją wyspecjalizowaną w sprawach środowiskowych.
EN
The article presents an overview of opinions on climate change and the ways of adapting to it held by representatives of Polish local authorities (political leaders and local administration representatives) in a recently conducted survey. The author briefly describes the institutional context in which the new field of local policy has emerged and local adaptation strategies are established. The empirical analyses, based on survey data, demonstrate that local authorities in many municipalities remain relatively sceptical about the human impact on climate change: 32% feel convinced by the existing evidence. The analyses also demonstrate that there is a relationship between attitudes of local authorities towards climate change and the population size of the municipalities, as well as its previous exposure to extreme weather events. The results suggest that local adaptation policies have more chance of being developed in municipalities with specialized environmental administration.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej
References
 • Adger W.N., Arnell N.W., Tompkins E.L., 2005, „Successful adaptation to climate change across scales”, Global Environmental Change, t. 15, nr 2, s. 77–86.
 • Adger W.N., Kelly P.M., 1999, „Social vulnerability to climate change and the architecture of entitlements”, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, t. 4, nr 3–4, s. 253–266.
 • Amundsen H., Berglund F., Westskog H., 2010, „Overcoming barriers to climate change adaptation – a question of multilevel governance?”, Environment and Planning C: Government and Policy, t. 28, nr 2, s. 276–289.
 • Betsill M.M., Bulkeley H., 2006, „Cities and the multilevel governance of global climate change”, Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, t. 12, nr 2, s. 141–159.
 • Betsill M.M., Bulkeley H., 2007, „Looking back and thinking ahead: A decade of cities and climate change research”, Local Environment, t. 12, nr 5, s. 447–456.
 • Bouwer L.M., Aerts J.C.J.H., 2006, „Financing climate change adaptation”, Disasters, t. 30, nr 1, s. 49–63.
 • Brooks N., Adger N., 2005, „Assessing and enhancing adaptive capacity”, w: B. Lim i in. (red.), Adaptation Policy Frameworks for Climate Change, New York: Cambridge University Press, s. 165–182.
 • Cutter S.L. i in., 2008, „A place-based model for understanding community resilience to natural disasters”, Global Environmental Change, t. 18, nr 4, s. 598–606.
 • Cutter S.L., Mitchell J.T., Scott M.S., 2000, „Revealing the vulnerability of people and places: A case study of Georgetown County, South Carolina”, Annals of the Association of American Geographers, t. 90, nr 4, s. 713–773.
 • Gallopin G.C., 2006, „Linkages between vulnerability, resilience and adaptive capacity”, Global Environmental Change, t. 16, nr 2, s. 293–303.
 • Giddens A., 2010, Klimatyczna katastrofa, tłum. M. Głowacka-Grajper, Warszawa: Prószyński Media.
 • Gwiazda M., Kolbowska A., 2009, Polacy o zmianach klimatu. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Hjerpe M., Storbjörk S., Alberth J., 2015, „«There is nothing political in it»: Triggers of local political leaders’ engagement in climate adaptation”, Local Environment, t. 20, nr 8, s. 855–873.
 • Hunt A.,Watkiss P., 2011, „Climate change impacts and adaptation in cities: A review of the literature”, Climate Change, t. 104, nr 1, s. 13–49.
 • Instytut na rzecz Ekorozwoju, 2012, Dobry klimat dla powiatów. Raport o stanie przygotowań do lokalnych zmian klimatu, Warszawa.
 • Instytut na rzecz Ekorozwoju, 2015, Dobry klimat dla powiatów. Raport zamknięcia, Warszawa.
 • Kok M.T.J., de Coninck H.C., 2007, „Widening the scope of policies to address climate change: Directions for mainstreaming”, Environmental Science & Policy, t. 10, nr 7–8, s. 587–599.
 • Measham T.G. i in., 2011, „Adapting to climate change through local municipal planning: Barriers and challenges”, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, t. 16, nr 8, s. 889–909.
 • MR, 2015, Krajowa polityka miejska 2023, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
 • MŚ, 2013,Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Warszawa: Ministerstwo Środowiska.
 • MŚ, 2015, Podręcznik adaptacji dla miast. Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu, Warszawa: Ministerstwo Środowiska.
 • Nunan F., Campbell A., Foster E., 2012, „Environmental mainstreaming: The organizational challenges of policy integration”, Public Administration and Development, t. 32, nr 3, s. 262–277.
 • Orderud G.I., Kelman I., 2011, „Norwegian mayoral awareness of and attitudes towards climate change”,International Journal of Environmental Studies, t. 68, nr 5, s. 667–686.
 • Otto-Banaszak I. i in., 2011, „Different perceptions of adaptation to climate change: A mental model approach applied to the evidence from expert interviews”, Regional Environmental Change, t. 11, nr 2, s. 217–228.
 • Porter J.J., Demeritt D., Dessai S., 2015, „The right stuff? Informing adaptation to climate change in British local government”, Global Environmental Change, t. 35, s. 411–422.
 • Rauken T., Mydske P.K., Winsvold M., 2015, Mainstreaming climate change adaptation at the local level, Local Environment, t. 20, nr 4, s. 408–423.
 • Reckien D. i in., 2014, „Climate change response in Europe: What’s the reality? Analysis of adaptation and mitigation plans from 200 urban areas in 11 countries”, Climatic Change, t. 122, nr 1–2, s. 331–340.
 • Smit B., Wandel J., 2006, „Adaptation, adaptive capacity and vulnerability”, Global Environmental Change, t. 16, nr 3, s. 282–292.
 • Swart R. i in., 2009, Europe Adapts to Climate Change: Comparing National Adaptation Strategies, Helsinki: Partnership for European Environmental Research.
 • Szmigiel-Rawska K., 2017, „Mechanizmy polityki klimatycznej polskich samorządów”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 48–64.
 • Urwin K. Jordan A., 2008, „Does public policy support or undermine climate change adaptation? Exploring policy interplay across different scales of governance”, Global Environmental Change, t. 18, nr 1, s. 180–191.
 • Winsvold M. i in., 2009, „Organizational learning and governance in adaptation in urban development”, w: N. Adger, I. Lorenzoni, K. O’Brien (red.), Adapting to Climate Change. Thresholds, Values, Governance, Cambridge: Cambridge University Press, s. 476–490.
 • Zahran S. i in., 2008, „Vulnerability and capacity: Explaining local commitment to climate-change policy”, Environment and Planning C: Government and Policy, t. 26, nr 3, s. 544–562.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1eca4864-109c-429b-8cd3-ef8e8f89fb12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.