Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2011 | 37 | 1 | 243-260

Article title

Strategie rozwoju nauki i szkół wyższych do roku 2010 i dyskusja o reformie szkolnictwa wyższego w Polsce 2008-2011

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Strategies for the Development of Science and Universities to 2020 and Discussion on Higher Education Reform in Poland (2008-2011)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The author presented the history of Higher Education Reform in Poland for the years 2008 - 2011 and the discussion (taking place mainly in the press - "Forum Akademickie", "Gazeta Wyborcza") on the condition of Polish science and the reform. First she showed the changes at Polish universities after 1989, financial condition of universities, the genesis of changes prepared since 2008 and various phenomena within the higher education in Europe, especially massification of education. The author also presented two strategies for the development of higher education in Poland - one prepared by the consortium centered around Polish Rectors Foundation, and another commissioned in a consortium of commercial companies by the Ministry of Science and Higher Education. She reported a discussion on both strategies and highlighted the participation of a wide range of scientists in the works over the strategies and in the discussion.

Journal

Year

Volume

37

Issue

1

Pages

243-260

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogorski

References

 • Białecki I. (2010), Dwie debaty, „Forum Akademickie”, nr 3, s. 33-35.
 • Dziedziczak-Foltyn A. (2009), O reformowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1989-2009, „Przegląd Socjologiczny”, nr 3.
 • Jabłecka J. (2003), Gospodarka oparta na wiedzy – gorący temat, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2/22.
 • Jackowski S., Świć A. (2010), Zupełnie nowy system. Rozmowa z prof Stefanem Jackowskim prowadzona przez Andrzeja Świcia, „Forum Akademickie”, nr 2.
 • Leszczyński A. (2010), Teoria względności na wolnym rynku, „Gazeta Wyborcza”, 18-19 XII, s. 18-19.
 • Modzelewski K. (2008), Uczelnie: równaj w dół, wywiad przeprowadzony przez Adama Leszczyńskiego, „Gazeta Wyborcza”, 12-13 IV, s. 16-17.
 • Narkiewicz-Niedbalec E. (1999), Aspiracje edukacyjne młodzieży miast przygranicznych (porównania polsko-niemieckie), [w:] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Kontynuacje, red. L. Gołdyka, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra.
 • Narkiewicz-Niedbalec E. (2010), Zmiany w szkolnictwie wyższym w Polsce po 1989 roku, [w:] Druga dekada wolności. Socjologiczne konsekwencje i zagadki transformacji, red. J. Frątczak-Müller, A. Mielczarek-Żejmo, L. Szczegóła, „Rocznik Lubuski”, tom 36, cz. 2, Zielona Góra.
 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, http://www.nauka.gov.pl /ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra /narodowy-program-rozwoju-humanistyki.
 • Papuzińska (2010), Debata o przyszłości szkolnictwa wyższego, „Polityka”, nr 14 (2750), 3 IV, s. 99.
 • Pezdra A. (2011), Uczelnie niepubliczne: ta reforma to nasza plajta, „Gazeta Wyborcza”, 19 I, s. 8.
 • Reformy sektora nauki i techniki w Polsce (1998), Sugestie i uwagi opracował Opiniodawczo-Doradczy Zespół do spraw Współpracy Naukowej i Naukowo-Technicznej z Zagranicą, podzespół PONAT: Tadeusz Luty, Tomasz Twardowski, Urszula Wajcen, Andrzej Wierzbicki, Władysław Włosiński, Andrzej K. Wróblewski (przewodniczący), Warszawa, 2 X, http://kbn.icm.edu.pl/analizy/reformy.html [pobranie 29.11.2010].
 • Rocznik Statystyczny (2005), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny (2007), GUS, Warszawa.
 • Thieme J. (2010), Dzieło środowiska czy nowy system, „Forum Akademickie”, nr 3, s. 30-32.
 • Uwagi do projektu środowiskowego Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2/34/2009, s. 20-33.
 • Wiszniewski A. (2009), Bez wielkiego optymizmu, „Forum Akademickie”, nr 10.
 • Woźnicki J., Świć A. (2010), Dzieło środowiska i ekspertów. Rozmowa z prof. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich, przewodniczącym zespołu opracowującego „Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020”, przeprowadzona przez Andrzeja Świcia, „Forum Akademickie”, nr 1.
 • Woźnicki J. (2010), Dzieło środowiska i dlatego nowy system, „Forum Akademickie”, nr 5, s. 26-29.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1ecdec84-5fd3-4220-9ad0-f1350f78e42e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.