PL EN


2018 | 1 (73) | 81-94
Article title

Sytuacja uchodźców wewnętrznych na Ukrainie w świetle regulacji prawno-międzynardoowych

Content
Title variants
EN
Internally displaced persons in Ukraine - the impact of public international law on human rights protection
RU
Ситуация внутренних беженцев на Украине в свете Международно-правовых регулировании
Languages of publication
Abstracts
PL
Tekst pokazuje wpływ umów międzynarodowych i międzynarodowych instytucji na przestrzeganie praw człowieka na Ukrainie. W pierwszej części omówiono zagadnienia z zakresu międzynarodowoprawnej ochrony uchodźców oraz zarysowano problematykę uchodźców wewnętrznych. W drugiej części przedstawiono skalę wspomnianego zjawiska na Ukrainie. W trzeciej części zaprezentowano odpowiednie rozwiązania prawa ukraińskiego. Całość opracowania zwieńczono konkluzjami.
EN
The article presents the influence of international treaties and international institutions on the observance of human rights in Ukraine. The first part discusses the issues of international legal protection of refugees and the issue of internally displaced persons. The second part presents the scale of the mentioned phenomenon in Ukraine. The third part provides relevant solutions to the problem in the Ukrainian legislation. On the basis of a holistic analysis of the work conclusions were formulated.
RU
Текст показывает влияние международных договоров и международных учреждений на права человека в Украине. В первой части оговорены вопросы из области международно-правовой охраны беженцев и представлена проблематика внутренних беженцев. В другой части представлена шкала упомянутого явления в Украине. В третьей части продемонстрированы соответствующие решения украинского права. Все иcследования были увенчаны выводами.
Publisher
Year
Volume
Pages
81-94
Physical description
Contributors
author
  • Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ed16880-4da9-4fbd-b426-b88892ff269f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.