PL EN


2012 | 2(20) | 479-502
Article title

Napisy i znaki pozostawione przez osoby przetrzymywane w aresztach i więzieniach Lublina w latach 1944–1953

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
  • M. Kielasiński, Raport o zabijaniu. Zbrodnie sądów wojskowych na Zamku w Lublinie, Lublin 1997, Zofia Leszczyńska, Więźniowie Zamku Lubelskiego w latach 1944–1954. Próba charakterystyki [w:] Więźniowie polityczni na Zamku Lubelskim (1944–1954), red. A. Gałan, Z. Mańkowski, Lublin 1996, s. 39, Z. Kowalski, Napisy i znaki więźniów na ścianach cel aresztu w byłej siedzibie Gestapo w Lublinie, „Studia i Materiały Lubelskie” 1996, nr 11, s. 77–86 R. Wnuk, Areszty wojewódzkiego i powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego na Lubelszczyźnie [w:] Więźniowie polityczni na Zamku Lubelskim (1944–1954), red. A. Gałan, Z. Mańkowski, Lublin 1996, s. 123–135, P. Madejskiego, Napisy z ubeckich aresztów Lublina, „Spotkania z Zabytkami” 2008, nr 6, s. 30–31. A. Osęka, Spowiedź uliczna [w:] Polskie mury. Graffiti – sztuka czy wandalizm?, oprac. R. Gregrowicz, J. Waloch, Toruń 1991, s. 8–15, P. Kowalski, Samotność i wspólnota. Inskrypcje w przestrzeniach współczesnego życia, Opole 1993, P.-L. Gatier, Nouvelles inscriptions de Gerasa, „Syria” 1985, t. 62, z. 3–4, s. 297–312 S.G. Pugliese, Desperate Inscriptions. Graffiti from the Nazi Prison in Rome 1943–1944, Roma 2002, J. Szymański, B. Trelińska, Instrukcja wydawnicza dla źródeł epigraficznych, Lublin 2003, P. Janowski, Karmelici bosi w Lublinie w latach 1918–1939 – kwestia odzyskania klasztoru [w:] Karmelici bosi w Polsce 1605–2005. Księga jubileuszowa, red. C. Gil, Kraków 2005, s.1–10, Z. Mańkowski, Miejsce więzienia na Zamku i jego rola w tłumieniu ruchu niepodległościowego (1944–1954), [w:] Więźniowie polityczni na Zamku Lubelskim (1944–1954), red. A. Gałan, Z. Mańkowski, Lublin 1996, s. 22, Księgi więzienia na Zamku w Lublinie 1944–1954, t. 1: Księga główna więźniów śledczych 9 X – 11 XII 1944, red. i oprac. A.T. Filipek, M. Krzysztofik, Lublin 2009, Księgi więzienia na Zamku w Lublinie 1944–1954, t. 2: Księga główna więźniów śledczych 8 XII 1944 – 22 II 1945, red. i oprac. A.T. Filipek, M. Krzysztofik, Lublin 2010, Z. Leszczyńska, Ginę za to, co najgłębiej człowiek ukochać może. Skazani na karę śmierci przez sądy wojskowe na Zamku lubelskim (1944–1945), Lublin 1998, L. Meresta, Wybrane problemy działalności NSZ – NZW na Lubelszczyźnie po lipcu 1944 r. [w:] Podziemie niepodległościowe, red. W.L. Ząbek, Warszawa–Nadarzyn 1997, s. 55, Druga konspiracja niepodległościowa. Tajne organizacje młodzieży szkolnej Lublina i Lubelszczyzny w latach 1945–1956, oprac. J. Ziółek, Lublin 2001,
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ed240eb-7d49-4fb2-a519-fca28e753750
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.