PL EN


2016 | 10 | 157-170
Article title

Health Inequality Determined by Education and Income in European Countries

Content
Title variants
PL
Nierówność zdrowotna determinowana wykształceniem i dochodem w krajach europejskich
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
It was revealed that in the years 2006–2015 the highest health inequalities characterized the inhabitants of Europe with low level of education and in the second income group GIH-Q20-40. The lowest inequalities in terms of health were revealed among the Europeans with secondary education and the highest income group. The highest inequalities with bad health were found among Europeans with higher education and the highest income group. The reason for the inequalities are other determinants of the state of health, e.g. availability of health care services. The lowest inequalities with bad health were revealed in a group of people with secondary and lower education and occurred in 2014 in the first and third income group.
PL
Wykazano, że w latach 2006–2015 najwyższymi nierównościami zdrowotnymi charakteryzowali się mieszkańcy Europy z niskim wykształceniem i w drugiej grupie dochodowej GIH-Q20-40. Najniższe nierównomierności związane ze zdrowiem wystąpiły u mieszkańców Europy ze średnim wykształceniem i w najwyższej grupie dochodowej. Najwyższe nierównomierności związane ze złym zdrowiem wystąpiły u mieszkańców Europy z wysokim wykształceniem i w najwyższej grupie dochodowej. Ich powodem są inne determinanty stanu zdrowia, np. dostępność opieki zdrowotnej. Najniższe nierównomierności w związku ze złym zdrowiem wystąpiły w grupie osób ze średnim i niskim wykształceniem w 2014 roku w pierwszej i trzeciej grupie dochodowej.
Contributors
 • Jan Długosz University in Częstochowa
References
 • Ataguba J.E., Day C., McIntyre D., Monitoring and evaluating progress towards universal health coverage in South Africa, “PLoS Med” 2014, 11(9), 2014, e1001686.
 • Bem A., Ucieklak-Jeż P. Health status of the rural population in Poland, “Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development” 2014, 36(2), pp. 235–243.
 • Bem A., Siedlecki R., Prędkiewicz P., Ucieklak-Jeż P., Hajdikova T., Hospital’s financial health assessment. Gradient method’s application, [in:] Enterprise and competitive environment. Conference proceedings, 2015, pp. 76–85.
 • Boerma T., Eozenou P., Evans D., Evans T., Kieny M.P., Wagstaff A., Monitoring progress towards universal health coverage at country and global levels, “PLoSmedicine” 2014, 11(9), e1001731.
 • Cutler D.M., Lleras-Muney A., Education and health: evaluating theories and evidence, [in:] Making Americans Healthier: Social and Economic Policy as Health Policy, eds. J. House, R. Schoeni, G. Kaplan, H. Pollack, New York: Russell Sage Foundation: 2008, pp. 29–60.
 • Health variables of The European Statistics of Income and Living Condition (EU-SILC) http://ec.europa.eu/eurostat.
 • Fine L.J., Philogene G.S., Gramling R., Coups E.J., Sinha S., Prevalence of multiple chronic disease risk factors: 2001 National Health Interview Survey, “American Journal of Preventive Medicine” 2004, 27(2), pp. 18–24.
 • Kennedy B.P., Kawachi I., Glass R., Prothrow-Stith D., Income distribution, socioeconomic status, and self rated health in the United States: multilevel analysis, “Bmj” 1998, 317(7163), pp. 917–921.
 • Korzeniowska E., Puchalski K., Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie - wyzwania dla edukacji zdrowotnej, Łódź 2010.
 • Lahema E., Martikainen P., Laaksonen M., Aittomäki A., Pathways between socioeconomic determinants of health, “Journal of Epidemiology and Community Health” 2004, 58, pp. 327–32.
 • Navarro V., Muntaner C., Borrell C., Benach J., Quiroga Á., Rodríguez- -Sanz M., Pasarín M.I., Politics and health outcomes, “The Lancet” 2006, 368(9540), pp. 1033–1037; http://dxdoi.org/10.1016/S0140-6736(06)69341-0.
 • Preston S.H., The Changing Relation between Mortality and Level of Economic Development, “Population Stud.” 1975, 29, pp. 231–48.
 • Snittker J., Education and the changing shape of the income gradient in health, “Journal of Health and Social Behavior” 2004, 45, pp. 286–305.
 • Szajt M. Przestrzeń w badaniach ekonomicznych, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.
 • Ucieklak-Jeż P. Ocena średniej długości życia w dobrym zdrowiu w Polsce, “Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Pragmata tes Oikonomias” 2010, 4, pp. 39–52.
 • Ucieklak-Jeż P., Starzenie się ludności w krajach Europy, “Pragmata tes Oikonomias” 2012, 6, ed. P. Ucieklak-Jeż, M. Kulesza, pp. 9–21.
 • Ucieklak-Jeż P., Analiza stanu oczekiwanej długości życia bez niepełnosprawności w Polsce, “Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketin-gu Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Pragmata tes Oikonomias” 2011, 5, ed. P. Ucieklak-Jeż, M. Kulesza, pp. 13–39.
 • Ucieklak-Jeż P., Bem A., Happy and Long Life of the Elderly, “Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oiko-nomias” 2014, 8, ed. P. Ucieklak-Jeż, pp. 383–391.
 • World Health Organization, Handbook on health inequality monitoring with a special focus on low-and middle-income countries, Geneva: World Health Organization, 2013.
 • World Health Organization. Social determinants of health. 2014. http:// www.who.int/social_determinants/sdh_definition/en [accessed: 6.11.2014].
 • Wróblewska W., Nierówności społeczne w stanie zdrowia w Polsce – analiza na podstawie samooceny stanu zdrowia oraz poziomu wykształcenia, “Collegium of Economic Analysis Annals” 2012, 28, pp. 65–84.
 • http://ips.uw.edu.pl/pliki/analizyps/analizy_IPS-2_2011_pl.pdf [accessed 13.04.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-2999
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ed62a88-93b5-4894-a4ed-966a3325e3d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.