PL EN


2012 | 28 | 9-18
Article title

Radical constructivism and methodology of economics

Authors
Content
Title variants
PL
Metodologia ekonomii z perspektywy radykalnego konstruktywizmu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The rhetorical approach to the methodology of economics is usually considered to be radical. In fact, compared with a strictly modernist orthodoxy, demand attention almost exclusively on the quality of the argumentation, would mean quite far-reaching change in the perception of economics as a science. However, if we consider the possibility of applying constructivist approach to methodological discourse in economics (and this attempt has been made to this Article), it may be that the issues previously taken for granted (such as the formation of the theory and its relationship to economic reality) will be required to profound redefinition.
PL
Podejście retoryczne w metodologii ekonomii zazwyczaj traktowane jest jako niezmiernie radykalne. Faktycznie, w porównaniu do ściśle modernistycznej orientacji obecnej w głównym nurcie, postulat, by w dyskursie zwracać prawie wyłącznie uwagę na jakość formułowanych argumentów i ich perswazyjną siłę, wydaje się dość daleko idącą zmianą. Jednak jeśli dyskurs ów podda się analizie z perspektywy konstruktywistycznej, okaże się, iż zakres zmian mógłby być znacznie bardziej radykalny, a w konsekwencji, że całkowitemu przewartościowaniu musiałoby ulec postrzeganie tak fundamentalnych kwestii, jak sposób powstawania teorii i jej relacja z tym, co określa się mianem rzeczywistości gospodarczej.
Year
Issue
28
Pages
9-18
Physical description
Contributors
 • Wroclaw University of Economics
References
 • Baker G.P., Hacker P.M.S., Essays on the Philosophical Investigations. Wittgenstein: Meaning and understanding, Blackwell Publishing, Oxford 1983.
 • Blaug M., The Methodology of Economics: Or, How Economists Explain, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 • Fleck L., Psychosocjologia poznania naukowego, UMCS, Lublin 2006.
 • Friedman M., Essays In Positive Economics, The University of Chicago Press, Chicago – London 1953.
 • Frydman R., Goldberg M.D., Imperfect Knowledge Economics: Exchange Rates and Risk, Princeton University Press, Princeton 2007.
 • Glasersfeld von E., Farewell to Objectivity, “Systems Research” 1996, vol. 13, no. 3, pp. 279-286.
 • Mäki U., Diagnosing McCloskey, “Journal of Economic Literature” 1995, vol. XXXIII, pp. 1300-1318.
 • Mäki U., ‘The Methodology of Positive Economics’ (1953) does not give us the methodology of positive economics, “Journal of Economic Methodology” 2003, vol. 10, no. 4, pp. 495-505.
 • McCloskey D., The Rhetoric of Economics, “Journal of Economics Literature” 1983, vol. XXI, pp. 481-517.
 • McCloskey D., Metaphors Economists Live By, “Social Research” 1995, vol. 62, no. 2, pp. 215-237.
 • Klamer A., Making sense of economists: from falsification to rhetoric and beyond, “Journal of Economic Methodology” 2001, vol. 8, no. 1, pp. 69-75.
 • Pheby J., Methodology and Economics: A Critical Introduction, Macmillan Academic and Professional, 1988.
 • Williamson O.E., Opportunism and its critics, “Managerial and Decision Economics” 1993, vol. 14, pp. 97-107.
 • Wittgenstein L., Tractatus Logico-Philosophicus, Cosimo Books, New York 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ede22ab-93f3-4030-a64e-90ede50caa07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.