PL EN


2017 | 6 | 267–273
Article title

O biedronkach, surówce i F-16, czyli almanach częstochowskiego żargonu osób z problemem bezdomności

Content
Title variants
EN
On Ladybirds, Pig Iron and F-16, i.e. Częstochowa Jargon of the Homeless Almanac
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawą w pracy streetworkera jest ciągłe budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z osobą doświadczającą bezdomności w miejscach niemieszkalnych. Pozwala to na wzrost zaufania adresata działań, a przez to na szybszy proces wychodzenia z bezdomności pozaschroniskowej. Jednym z czynników wiążących tego typu relację jest język, który – podobnie jak w innych grupach społecznych – uwypukla przynależność do danej zbiorowości, a jego znajomość przyczynia się do okazywanego wobec siebie szacunku. Bogactwo żargonu, którym posługują się częstochowscy bezdomni, stanowi codzienne wyzwanie dla streetworkerów, którzy, będąc osobami pierwszego kontaktu w systemie pomocy społecznej, dążą do przekroczenia barier związanych z językiem, aby w wyniku współtworzonego z klientem planu pomocowego przyczynić się do powrotu osób bezdomnych do społeczeństwa.
EN
Establishing and maintaining positive relationships with the non-shelter-using homeless in nonhabitable places constitutes the basis of outreach worker. It helps to develop a degree of trust and to accelerate the process of getting out of homelessness. Language is one of the major components in this type of relationship. It emphasizes group affiliation, thus, every individual with the knowledge of language of a given group may earn respect of this group. Therefore, the jargon used by the Częstochowa homeless is a daily challenge for outreach workers who are the primary contact persons in the social welfare system. They strive to overcome language barriers in order to help the homeless to return to the society.
Year
Issue
6
Pages
267–273
Physical description
artykuł naukowy
Contributors
  • Wydział Pedagogiczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
References
  • 1. Baranowski, M., Raport na temat osób bezdomnych, http://www.academia.edu/1494494/Raport_na_temat_os%C3%B3b_bezdomnych, pobrane 25 kwietnia 2016.
  • 2. Dębski, M., Michalska, A. (red.) (2012). Podręcznik streetworkera bezdomności. Gdańsk: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.
  • 3. Dubisz, S. (red.) (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom 5: W–Ż (s. 791). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • 4. Kiklewicz, A. (2008). Dwanaście funkcji języka. LingVaria, rok III, 2 (6).
  • 5. Robson, D. (2012). Are there really 50 Eskimo words for snow?, New Scientist, 2896.
  • 6. West, R., Turner, L. (2009). Understanding Interpersonal Communication: Making Choices in Changing Times, Boston: Wadsworth Cengage Learning.
  • 7. Woronowicz, B. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia.
  • 8. Zieliński, A. (2005). Nadużywanie alkoholu a bezdomność. Alkoholizm i Narkomania, 1/2, 1–87.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ee1e058-7a7e-40e8-bd3e-b398a425fa6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.