PL EN


2013 | 16 | 3 | 415-449
Article title

Czy pokora może dawać szczęście? Związki pokory z aspiracjami i zadowoleniem z życia

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Can Humility Bring Happiness in Life? The Relationship Between Life Aspirations, Subjective Well-Being, and Humility
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przeprowadzono badanie, w którym przeanalizowano związki aspiracji życiowych i zadowolenia z życia z pokorą (rozumianą jako godzenie się z ograniczeniami, akceptacja siebie i rzeczywistości, brak potrzeby kontroli, wykorzystywanie porażek i niewywyższanie się). Uzyskane wyniki wskazały, że pokora może być predyktorem aspiracji wewnętrznych i zadowolenia z życia. Ponadto ustalono, że aspiracje wewnętrzne dodatnio wiążą się z akceptacją siebie i rzeczywistości, a aspiracje zewnętrzne ujemnie wiążą się z brakiem potrzeby kontroli. Dwa wymiary pokory - godzenie się z ograniczeniami oraz akceptacja siebie i rzeczywistości - wiążą się dodatnio z zadowoleniem z życia.
EN
A survey was carried out to explore the relationship between life aspirations, subjective well-being, and humility (i.e., accepting one's own limitations, accepting oneself and reality, no desire for control, making use of one's failures to improve oneself, and not putting on airs). The results indicated that humility may serve as a predictor of intrinsic aspirations and subjective well-being. Furthermore, it was established that intrinsic aspirations correlate positively with self-acceptance and acceptance of reality whereas extrinsic aspirations correlate negatively with a lack of desire for control. Two dimensions of humility: (a) recognizing one's own limitations and (b) self-acceptance and acceptance of reality positively correlate with subjective well-being.
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
415-449
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
  • Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
  • Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1eec7d78-abf1-4570-ae14-20575ac8d958
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.