PL EN


2013 | 1 | 89-102
Article title

Wariantywność poetyckich traktatów Urszuli Kozioł

Content
Title variants
EN
Variety of poetic treaties by Urszula Kozioł
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Poetic treaties frequently appear in the later writings of Urszula Kozioł. Three volumes of poems: Supliki (2005), Przelotem (2007) and Horrendeum (2010) provide examples of individual uses of this canonical form, and prove that the author was “growing up” to use it. The poet creates genre varieties of a poetic treaty through which she expresses her philosophical and ontological as well as existential, architextual and poetological reflections.
Year
Volume
1
Pages
89-102
Physical description
Contributors
References
 • Augé Marc, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chymkowski, przedmowa W. J. Burszta, Warszawa 2010.
 • Czermińska Małgorzata, Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie” 2011, nr 5.
 • Kulesza Dariusz, Więcej niż cykl. Kilka uwag o twórczości Wiesława Myśliwskiego, [w:] Cykle i cykliczność, red. A. Kieżuń, D. Kulesza, Białystok 2010.
 • Ligęza Wojciech, Wyznania moralisty (O poezji Józefa Wittlina), [w:] J. Wittlin, Wybór poezji, wstęp i nota biograficzna W. Ligęza, Kraków 1998.
 • Lubelska Magdalena, Między poszukiwaniem sensu a samorewelacją. O „Traktacie moralnym” Czesława Miłosza, [w:] Dobra pamięć. Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Tomaszowi Weissowi, red. M. Zaczyński, F. Ziejka, Kraków 2005.
 • Łukasiewicz Jacek, Zachwyt, zdziwienie, przerażenie, „Odra” 2010, nr 7–8.
 • Michałowski Piotr, Gatunki w poezji nowoczesnej, [w:] Głosy, formy, światy. Warianty poezji nowoczesnej, Kraków 2008.
 • Mikołajaczak Małgorzata, Architekstualność jako metoda budowania znaczeń w poezji Urszuli Kozioł, [w:] Genologia i konteksty, red. Cz. P. Dutka, Zielona Góra 2000.
 • Mikołajczak Małgorzata, Podjąć przerwany dialog. O poezji Urszuli Kozioł, Kraków 2000.
 • Pantuchowicz Agnieszka, Poetyka pestki. Słowo i milczenie w poezji Urszuli Kozioł, [w:] Zaczytani. Tom jubileuszowy dla Profesor Anny Węgrzyniak, red. M. Bernacki [i in.], Bielsko-Biała 2012.
 • Pawelec Dariusz, Traktatowo i polemicznie – Witold Wirpsza wobec Czesława Miłosza, „Pamiętnik Literacki” 2012, z. 3.
 • Pawelec Dariusz, Wsłuchać się w pustkę po słowie, „FA-art” 2005, nr 4.
 • Stabro Stanisław, W rytmie ponowoczesności. Liryka Urszuli Kozioł po roku 1989, [w:] Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Kraków 2009.
 • Szajnert Danuta, Intencja autora i interpretacja – między inwencją a atencją. Teksty i parateksty, Łódź 2011.
 • Szajnert Danuta, Traktat poetycki, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.
 • Traktatowa poezja, [w:] Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński i in., wyd. 5 bez zmian, Wrocław 2008.
 • Zaleski Marek, O poezji „traktatowej”, „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 3.
 • Zdunkiewicz-Jedynak Dorota, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ef19290-9a4e-4973-9296-b09fc77ef257
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.