PL EN


2011 | 8 | 233-241
Article title

Zwrotne informacje zawodowe w sytuacji podejmowania decyzji i korzystania z poradnictwa zawodowego

Content
Title variants
EN
The role of feedback on careers in decision making and taking part in career counselling
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article outlines the ever more complicated social and economic reality of Poland, which greatly influences the career decisions made by youngsters. In present difficult reality, career feedback communicated in career counselling plays a crucial role. It facilitates counselling services by providing a rich source of how counsellors and their clients perceive, understand and evaluate each other. This information can help counsellors break free from the old routine and provide numerous advantages discussed extensively in this article.
Year
Volume
8
Pages
233-241
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
References
 • Bańka A., Rozwój zawodowy a ścieżki tranzycji z systemu edukacyjnego do rynku pracy, materiały przygotowane dla Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Czerwińska-Jasiewicz M., Decyzje młodzieży dotyczące własnej przyszłości (uwarunkowania psychospołeczne), Wydawnictwo Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Warszawa 1997.
 • Czerwińska-Jasiewicz M., Strategie decyzyjne młodzieży dotyczące własnej przyszłości w okresie przemian społecznych (badania empiryczne), [w:] Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, pod red. B. Wojtasik, Wydawnictwo Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
 • Grell J., Techniken des Lehrerverhaltens, Wienheim – Basel 1989.
 • Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Nowacki T. W., Zawodoznawstwo, Wydawnictwo ITE, Radom 1999.
 • Parzęcki R., Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży w stadium eksploracji. Zamierzenia – wybory – realia, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
 • Terelak F. J., Psychologia fundamentalna, Wydawnictwo WSS-M w Suwałkach, Warszawa 1998.
 • Teml H., Unterricht gestalten – Lernen fördern, Linz – Wien 1983.
 • Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodu, WSiP, Warszawa 1997.
 • Wojtasik B., Rozmowa poradnicza jako spotkanie doradcy zawodu i osoby radzącej się, [w:] Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, pod red. B. Wojtasik, Wydawnictwo Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
 • Zimbardo P. G., Psychologia i życie, red. nauk. I. Kurcz, B. Wojciszke, przekł. E. Czerniawska i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ef2e9b9-6cf7-43a7-9562-5aa698d24981
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.