Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(18) | 15

Article title

Edukacja obronna młodzieży szkolnej w Polsce

Authors

Content

Title variants

Defence education of school youth in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Shaping right patriotic attitudes in Poland requires from the state introducing patriotic and military education incorporated in the learning curricula. Defence education is a system of activity of schools, nonmilitary institutions and learners themselves, aiming at preparing the school youth to defend their own country and ensuring them proper physical and moral development. The aim of the article is to present defence education theory, its genesis in Poland and establishing the status quo of defence education in the area of youth’s preparation to defend the country.

References

 • 1. Bogusz Jan, Kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych młodzieży, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1979.
 • 2. Dziubek Ireneusz, Edukacja obronna w Polsce, Zysk i Spółka, Poznań, 2013.
 • 3. Fehler Włodzimierz, Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Arte, Warszawa, 2012.
 • 4. Jeziorowski Edward, Edukacja obronna w systemie bezpieczeństwa Polski, Rudno k/Wolsztyna, Wydawnictwo ARCANUS, Bydgoszcz, 1997.
 • 5. Kaliński Mirosław (red.), Eksperyment z klasami profilowanymi wojskowo, Wydawnictwo DWiPO MON, Warszawa, 2002.
 • 6. Kardas Jan, Edukacja obronna w Polsce: zarys historii, stan obecny i perspektywy rozwoju, Egross, Warszawa, 1999.
 • 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U z 1997 r., nr 78, poz. 483.
 • 8. Kucharski Marek, Edukacja obronna, Fundacja Innowacja, Warszawa, 2002.
 • 9. Kunikowski Jerzy, Przygotowanie obronne społeczeństwa, Bellona, Warszawa, 2001.
 • 10. Kunikowski Jerzy, Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa, UPH, Siedlce, 2011.
 • 11. Kustra Witold (red.), Stowarzyszenie Ruchu Wspólnot Obronnych, AON, Warszawa, 2012.
 • 12. Pieczywok Andrzej, Wybrane problemy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Konteksty, zagrożenia, wyzwania, AON, Warszawa, 2011.
 • 13. Pieczywok Andrzej, Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności, AON, Warszawa, 2012.
 • 14. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, Warszawa, 2007.
 • 15. Stępień Ryszard, Edukacja obronna młodzieży na przełomie wieków, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków, 1999.
 • 16. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa, 2014.
 • 17. Wołejszo Jarosław (red.), Obronność, Teoria i praktyka, Bellona, Warszawa, 2013.
 • 18. Zalewski Sławomir, Polityka bezpieczeństwa państwa a edukacja obronna, DSW MON, Warszawa, 2001.
 • 19. Żegnałek Kazimierz, Dydaktyka edukacji obronnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2005.
 • 1. http://kariera.forbes.pl/jakich-pracownikow-nie-chca-korporacje,artykuly, 163888,1,1.html.
 • 2. http://www.ptta.pl/pef/pdf/k/ken.pdf.
 • 3. http://www.zwiazek-strzelecki.pl/zs-i-jego-cele/.
 • 4. http://zs.mil.pl/statut/.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7297

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1ef59a1e-4f57-435e-8dbf-508ae1d2594d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.