PL EN


2018 | 2(22) | 175-185
Article title

WYKORZYSTANIE STRON FACEBOOKOWYCH JAKO ELEMENT PROMOCJI PRZEZ WYBRANE GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE

Content
Title variants
EN
THE USE OF FAN PAGES AS AN ELEMENT OF PROMOTION BY SELECTED AGRITOURISM FARMS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było określenie zakresu wykorzystania strony facebookowej przez gospodarstwa agroturystyczne oraz różnic między tymi stronami. Analizie poddano pięć stron facebookowych. Badanie pokazało, że posty były dla gospodarstw ważnym sposobem informowania potencjalnych nabywców o ofercie oraz o wydarzeniach z ich życia. Posty były publikowane relatywnie rzadko, lecz zdobywały dużą liczbę „polubień”. Świadczy to o posiadaniu dużej bazy bezpośrednich odbiorców komunikatów promocyjnych.
EN
The purpose of the article was to determine the extent of using fanpages by agritourism farms and to determine the differences between the fanpages. Five fanpages were analyzed. The survey showed that the posts were an important way for the agritourism farms to inform potential buyers about the offer and about the events of the farms. Posts were published relatively rarely, but they gained a large number likes. This testifies to having a large base of direct recipients of promotional messages.
Year
Volume
Pages
175-185
Physical description
Contributors
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
  • Andersson T., Why entertainment content posts get more likes and comments on Facebook, http://www.diva-portal.org [05.03.2018].
  • Boyd D., Ellison N., Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, “Journal of Computer – Mediated Communications” 2007, 13.
  • Hsu Y., Facebook as international eMarketing strategy of Taiwan hotels, “International Journal of Hospitality Management” 2012, 31.
  • Kotler Ph., Keller K., Marketing, tłum. J. Środa, M. Zawiślak, Rebis, Poznań 2012.
  • Ladhari R., Michaud M., eWOM effects on hotel booking intentions, attitudes, trust, and website perceptions, “International Journal of Hospitality Management” 2015, 46.
  • Shih C., Era Facebooka, tłum. E. Gutowski, Wyd. Helion, Gliwice 2012.
  • Statista 2018, Distribution of Facebook users worldwide as of January 2018, by age and gender, www.statista.com [10.03.2018].
  • Statista 2018, Most famous social Network sites worldwide as of January 2018, ranked by number of active users (In milliones), www.statista.com [10.03.2018].
  • Statista 2018, Penetration of leading social networks in Poland as of 3rd and 4th quarter 2017, www.statista.com [10.03.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ef96b69-0b91-4835-9550-e6154cf8bc76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.