Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(67) | 143-152

Article title

Stresory studentek i studentów studiów niestacjonarnych

Authors

Content

Title variants

EN
Stressors of part-time students

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje problematykę stresu, z jakim radzą sobie studentki i studenci studiów niestacjonarnych. W odpowiedzi na pytanie zamieszczone w kwestionariuszu badawczym, które dotyczyło wyzwań, problemów i trudności, z jakimi mieli styczność badani, uzyskano opis około dwustu pięćdziesięciu różnych stresorów. Podzielono je następnie według treści na kilka grup. Najliczniejsza grupa trudności dotyczyła wykonywanej przez badane osoby pracy lub jej braku. Kolejne kategorie skupiały problemy dotyczące godzenia życia zawodowego, rodzinnego i wyzwań związanych ze studiowaniem. Obciążające okazały się także: brak czasu dla rodziny i bliskich, trudności materialne, przeżywanie choroby własnej lub kogoś bliskiego. Wyniki uwzględniają podział w stresorach spostrzeganych przez kobiety i mężczyzn. Liczba i rodzaj trudności podawanych przez badane osoby mogą wskazywać na fakt, że studiowanie w trybie niestacjonarnym wiąże się z wysokim poziomem natężenia stresu u osób, które taką formę studiów podjęły.
EN
The article addresses the issue of stress that is being suffered parttime students. In the research questionnaire a question concerning challenges, problems and difficulties, with which the studied group had to deal with, was asked. In an answer to the questionnaire around 250 stressors were gathered. They were divided, according to their content, into a couple of groups. The most numerous group concerned job or the lack of it. Further categories included reconciling worklife balance with challenges connected with studying. Also the following factors appeared stressful: lack of time for family, financial problems and own illness or illness of someone close. Research results are divided according to women’s and men’s perception of stressors. The number and type of difficulties can indicate that studying part-time is connected with high level of stress.

Year

Issue

Pages

143-152

Physical description

Contributors

author
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa Wydział Psychologii Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

References

 • Brzezińska A.I., Brzeziński J., Eliasz A. (2004), Ewaluacja, a jakość kształcenia w szkole wyższej. Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa.
 • Butler A., Dodge K., Faurote E. (2010), College students employment and drinking: a daily study of work stressors, alcohol expectancies, and alcohol consumption, „Journal of Occupational and Health Psychology”, tom 15, s. 291-303.
 • Deary J., Watson R., Hogston R. (2003), A longitudinal cohort study of burnout and attrition in nursing students, „Journal of Advanced Nursing”, tom 43, s. 71–81.
 • Dembińska, E. (2012), Stres, studiowanie i zaburzenia adaptacyjne. Dostępny na: www.konstelacjalwa.pl/artykuly. http://www.bon.uj.edu.pl/documents/1686948/9eab57b1-f77a-4562-9f47-80cf8f3e49c7
 • Dedovic K., Wadiwalla M., Engert V., Pruessner J. (2009), The role of sex and gender socialization in stress reactivity, „Developmental Psychology”, tom 1, s. 45-55.
 • Duru E., Poryazli S., (2007), Personality dimensions, psychosocial-demographic variables, and English language competency in predicting level of acculturative stress among Turkish international students, „International Journal of Stress Management”, tom 14, s. 99-110.
 • El-Ghoroury N. H. , Galper D.I. , Sawaqdeh A., Bufka L.F. (2012), Stress, coping and barriers to wellness among psychology graduate students, „Training and Education in Professional Psychology”, tom 6, s. 122-134.
 • Folkman S., Moskowitz J.T. (2004), Coping: pitfalls and promise, „Annual Review of Psychology”, tom 55, s. 745-774.
 • Fürst T. (1935), Zur Psychischen Hygiene des Kindes und Jugendlicher Walters, „Zeitschrift für Pädagogische Psychologie und Experimentelle Pädagogik”, tom 36, 25-37.
 • Heszen-Niejodek I. (2000), Stres i radzenie sobie – główne kontrowersje. [w:] I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 12- 43.
 • Lazarus R.S, Folkman S. (1984), Stress, appraisal and coping. New York: Springer.
 • Misra R., Crist M., Burant Ch. (2003), Relationships among life stress, social support, academic stressors, and reactions to stressors of international students in the United States, „International Journal of Stress Management”, tom 10, s. 137-157.
 • Peluso D., Carleton N., Asmundson G. (2011), Depression symptoms in Canadian psychology graduate students: Do research productivity, funding, and the academic advisory relationship play a role?, „Canadian Journal of Behavioural Science”, tom 43, s. 119-127.
 • Rice K., Arsdale A. (2010), Perfectionism, perceived stress, drinking to cope, and alcohol-related problems among college students, „Journal of Counseling Psychology”, tom 4, s. 439- 450.
 • Ross D. A., Kraepelin E. (1907), Exhaustion psychosis, New York: MacMillan.
 • Salamonson Y., Andrew S., Watson R., Teo S., Deary I. (2011), The Stressors in students (SIS) scale: development, reliability, and validity, „Journal of Clinical Nursing”, tom. 20, s. 2078-2080.
 • Watson S., Wah Goh Y., Sawang S. (2011), Gender influences on the work-related stress-coping process, „Journal of Individual Differences”, tom 32, s. 39-46.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1eff9ccf-687e-4e8d-a856-0a6d9773b7de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.