PL EN


2017 | 8 | 3 | 32-37
Article title

Modele edukacji osób starszych

Content
Title variants
EN
Models of Education for Elderly People
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Opracowanie prezentuje teoretyczne podstawy edukacji pozaformalnej i nieformalnej osób starszych. Szczególną uwagę poświęcono modelom edukacji seniorów realizowanym na uniwersytetach trzeciego wieku (UTW). W artykule zaprezentowano 5 modeli funkcjonowania UTW na świecie oraz przybliżono zasady i formy kształcenia ustawicznego w Polsce.
EN
The paper presents the theoretical foundations of non-formal and informal education. Particu-lar attention was given to the different models of senior education pursued at universities of third age in the world. The article discusses five models concerning the functioning of universities of third age all over the world. It also show an outline of the forms and principles of continuing education in Poland.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
32-37
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji, Polska
References
 • Adamczyk, M.D. (2016). Edukacja w okresie późnej dorosłości jako forma uczestnictwa społecznego. W: M.D. Adamczyk (red.), Między tradycją a współczesnością (s. 41–54). Kraków: Impuls.
 • AIUTA. Pobrane z: http://www.aiu3a.com/indexen.html (11.05.2017).
 • Gil, A., Ochoa Siguencia, L., Nowacka, U. (2014). Modele edukacji. W: P. Escuder Mollon, A. Gil (red.), Edukacja a jakość życia seniorów (s. 51–60). Częstochowa: Wyd. AJD w Częstochowie.
 • Kargul, J. (2005). Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej. Wrocław: Wyd. DSWE TWP.
 • Kilian, M. (2015). Metodyka edukacji osób w starszym wieku. Podstawowe wskazówki i zasady. Forum Pedagogiczne, 1, 171–185.
 • Levesque, J.L. (2012). What Kind of Future for U3As? Pobrane z: www.aiuta.org/documents/ workshopfederici.pdf (11.05.2017).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kształcenia ogólnego dorosłych. Dz.U. 1993, nr 103, poz. 472.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Dz.U. 2006, nr 31, poz. 216.
 • Stanowska, M. (2016). Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego wieku AIUTA. W: M.D. Adamczyk (red.), Między tradycją a współczesnością (s. 55–74). Kraków: Impuls.
 • Uniwersytety trzeciego wieku jako odpowiedź na potrzeby środowiska osób starszych. Pobrane z: http://www.fpnp.pl/pdf/raport_uniwersytet_trzeciego_wieku.pdf (11.05.2017).
 • Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014–2020. Uchwała nr 238 Rady Ministrów z 2412.2013.
 • Zoom na UTW. Raport z badania. Warszawa: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Pobrane z: http://zoomnautw.pl/wp-content/uploads/2012/05/Zoom_na_UTW_RAPORT_calosciowy_www.pdf (11.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f09cc31-2f71-46da-aebc-f897074a4151
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.