Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(225) | 139-143

Article title

Od solidarności obligatoryjnej do solidarności kontraktowej? Więzi rodzinne w procesie przemian

Content

Title variants

EN
From Obligatory Solidarity to Contract Solidarity? Family Ties in the Process of Change

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

Pages

139-143

Physical description

Contributors

 • Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul.Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

References

 • Badiner, Elisabeth. 2013. Konflikt: kobieta i matka. Warszawa: WN PWN.
 • Beck, Urlich. 2002. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Tłum. S. Cieśla. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Beck-Gernsheim, Elizabeth. 1998. On the Way to a Post-Familial Family. From Community of Need to Elective Affinities. „Theory, Culture& Society” 15: 53–70.
 • Bojanowska, Ewa. 2008. Opieka nad ludźmi starszymi. W: P. Szukalski (red.). To idzie starość – polityka społeczna a przygotowanie do starzenia się ludności Polski. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s.137–161.
 • Durkheim, Émile. 1999. O podziale pracy społecznej. Tłum. K. Wakar. Warszawa: WN PWN.
 • Finch, Janet. 2007. Displaying Families. „Sociology” 41: 1 65–81.
 • Marody, Mirosława i Anna Giza-Poleszczuk. 2004. Przemiany więzi społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Marody, Mirosława. 2015. Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Szacka, Barbara. 2003. Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Szlendak, Tomasz. 2010. Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: WN PWN.
 • Żurek, Aldona. 2010. Atrakcyjność instytucji małżeństwa we współczesnych społeczeństwach. „Roczniki Socjologii Rodziny” XX: 93–108.
 • Żurek, A. 2015. Swoi i obcy w rodzinie. W: I. Taranowicz i S. Grotowska (red.). Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy. Wrocław: Arboretum.
 • http://prawo.legeo.pl/prawo/tematy/rodzina/akty/ [data dostępu: 20.04.2017]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1f0ba1b1-a7a9-484e-b6c7-5af87fbc58ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.