PL EN


2015 | 1(35) | 122-141
Article title

Dylematy unijnej polityki sąsiedztwa oraz wyzwania dla polityki zewnętrznej UE na Bliskim Wschodzie, Afryce Północnej i Ameryce Łacińskiej

Title variants
EN
Dilemmas of the EU Neighbourhood Policy and challenges for the EU foreign policy in the Middle East, North Africa and Latin America
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza wyzwań dla polityki zewnętrznej Unii Europejskiej w trzech – traktowanych jako case studies – obszarach zainteresowania tej organizacji: w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie oraz w Ameryce Łacińskiej. Podjęto problemy badawcze zmierzające do odpowiedzi na następujące pytania: 1) Jak uczynić Europejską Politykę Sąsiedztwa bardziej efektywną? 2) Na czym polega brak konsekwencji w polityce Unii Europejskiej wobec państw arabskich? 3) Jakie wyzwania stoją przed Unią Europejską w Afryce Północnej? 4) Jaki jest, a jaki powinien być udział Unii Europejskiej w bliskowschodnim procesie pokojowym? 5) Jaka jest rola Unii Europejskiej w rozwiązaniu kryzysu w Syrii? 6) Na czym polegają ograniczenia unijnej polityki w Ameryce Łacińskiej? Przy pisaniu artykułu wykorzystano metody analizy i krytyki źródeł oraz analizę porównawczą.
EN
The purpose of this article is to analyse the challenges for EU foreign policy in three of its geographical areas of interest, which I treat here as case studies: in North Africa, the Middle East and Latin America. The research challenge here is to answer the following questions: 1) How can the European Neighbourhood Policy be made more effective? 2) What lies behind the lack of consistency in EU policy towards the Arab states? 3) What are the challenges facing the European Union in North Africa? 4) What part does the European Union play in the Middle East peace process – and what part should it play? 5) What is the European Union’s role in resolving the crisis in Syria? 6) What are the limitations of EU policy in Latin America? The article undertakes a comparative analysis and is based on analysis and criticism of source material.
Year
Issue
Pages
122-141
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Instytut Europeistyki, WDiNP, Uniwersytet Warszawski
References
 • ADAMCZYK Artur (2013), Trudne sąsiedztwo – wpływ relacji Turcji z sąsiadami na proces akcesji do Unii Europejskiej, „Studia Europejskie”, nr 4 (68).
 • ARCYZ-LEBIEDZIŃSKA Beana (2013), Meksyk i Brazylia – rywale o prymat mocarstwa latynoamerykańskiego, w: Marcin Florian Gawrycki (red.), Brazylia jako mocarstwo wschodzące, Warszawa.
 • ARMBRUSTER Jorg (2012), Arabska wiosna. Rewolucja w świecie islamskim, Wrocław.
 • BOUKHARS Anouar (2014), El norte de África: ¿de vulelta al futuro?, w: Giovanni Grevi, Daniel Keohane (red.), Desafíos para la política exterior europea en 2014. La gran vecinidad de la UE, Madrid.
 • CHANONA BURGUETE Alejandro (2008), América Latina – Europa: Balance de una asociación estratégica, w: Ángel María Casas Gragea, Marta Ochman (red.), Integración, Desarrollo e Interregionalismo en las relaciones entre Unión Europea y América Latina, México.
 • DZISIÓW-SZUSZCZYKIEWICZ Aleksandra (2011), „Arabska wiosna” – przyczyny przebieg i prognozy, „Bezpieczeństwo Narodowe”, t. II/18.
 • DZISIÓW-SZUSZCZYKIEWICZ Aleksandra (2012), Regionalna rywalizacja o Syrię, „Bezpieczeństwo Narodowe”, t. II/22.
 • ECHAGŰE Ana, MIKAIL Barah (2013), El rompecabezas de Oriente Próximo, w: Giovanni Grevi, Daniel Keohane (red.), Desafíos para la política exterior europea en 2013. Renovar el papel de la UE en el mundo, Madrid.
 • EL-ALAWI, Ben-Abdallah (2014), Arabska Wiosna nie powiedziała ostatniego słowa, „Le Monde diplomatique (ed. polska)”, nr 3(97).
 • FISZER Józef (2012), Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej: geneza, doświadczenia, perspektywy, Warszawa.
 • GRATIUS Susanne (2013), Cómo renovar la „marca europea” en América Latina, w: Giovanni Grevi, Daniel Keohane (red.), Desafíos para la política exterior europea en 2013. Renovar el papel de la UE en el mundo, Madrid.
 • GREVI Giovanni (2014), Redefinir la vecinidad de la Unión Europea, w: Giovanni Grevi, Daniel Keohane (red.), Desafíos para la política exterior europea en 2014. La gran vecinidad de la UE, Madrid.
 • JOMMA Fuad (2014), Stosunek mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych do wydarzeń Arabskiej Wiosny w Syrii, „Przegląd Politologiczny” rok XIX, nr 1/2014.
 • KACA Elżbieta (2012), Przyszłość zasady “więcej za więcej” w polityce sąsiedztwa, „Biuletyn PISM”, nr 101 (966).
 • KACZOROWSKI (2014), Stambulska recepcja Arabskiej Wiosny i idei “tureckiego modelu” demokracji, Kraków.
 • KAUSCH Kristina (2013), El apoyo a los procesos de transición en el mundo árabe, w: Giovanni Grevi, Daniel Keohane (red.), Desafíos para la política exterior europea en 2013. Renovar el papel de la UE en el mundo, Madrid.
 • KOCH Marc (2013), Comentario: UE-CELAC una cumbre de éxito modesto, http://www.dw.de/comentario-ue-celac-una-cumbre-de-%C3%A9xito-modesto/a-16555103 (25.06.2014).
 • KOWALEWSKA Katarzyna (2012), Państwa Rada Współpracy Zatoki wobec “arabskiej wiosny”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, t. III-IV (23-24).
 • LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando (2013), La UE: suicidio o rescate. Del mito del rapto a Europa a la tentación de la autodestrucción, Valencia.
 • MAROKO: Grupa Przyjaciół Syrii uznała syryjską opozycję, http://konflikty.wp.pl/kat,127354,title,Maroko-Grupa-Przyjaciol-Syrii-uznala-syryjska-opozycje,wid,15172393,wiadomosc.html?ticaid=113102 (20.06.2014).
 • MENCEL Marian (2013), Strategia Chin wobec państw Ameryki Łacińskiej, „Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość”, t. X.
 • MERCOSUR, http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3862&site=1&channel=secretaria&seccion=3 (15.07.2014).
 • MIKAIL Barah (2014), Posibles implicaciones regionales de la guerra en Siria, w: Giovanni Grevi, Daniel Keohane (red.), Desafíos para la política exterior europea en 2014. La gran vecinidad de la UE, Madrid.
 • MINISTER Radosław Sikorski na VII Szczycie UE-Ameryka Łacińska i Karaiby, http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/minister_radoslaw_sikorski_na_vii_szczycie_ue_ameryka_lacinska_i_karaiby?printMode=true (15.07.2014).
 • NOWIAK Wojciech (2014), Arabska Wiosna a kwestie bezpieczeństwa Izraela i jego sąsiadów, „Przegląd Politologiczny”, rok XIX, nr 1/2014.
 • OSIEWICZ Przemysław (2014), Rywalizacja Chińskiej Republiki Ludowej i Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie, w: Józef M. Fiszer, Unia Europejska – Chiny: dziś i w przyszłości, Warszawa.
 • PRZYBYLSKA-MASZNER Beata (2014), Uwarunkowania reorientacji polityki Unii Europejskiej wobec Afryki Północnej po roku 2011, „Przegląd Politologiczny”, rok XIX, nr 1/2014.
 • QUINDIMIL LÓPEZ Jorge Antonio (2013), La Unión Europea ante la integración de América Latina en el marco de las relaciones eurolatinoamericanas, w: Belén Sánchez Ramos, La Unión Europea como actor global. Algunas cuestiones analizadas desde el Tratado de Lisboa, Valencia.
 • SOBRINO HEREDIA José Manuel (2005), Las relaciones y los Acuerdos de carácter bilateral y multilateral de la Unión Europea y el subcontinente centro y sudamericano, w: Carlos Francisco Molina del Pozo, Andrés Faíña Medín (red.), El diálogo entre los pueblos y las culturas en el marco de las relaciones latinoamericanas, Madrid.
 • SOLBES Pedro (2014), Prefacio, w: Giovanni Grevi, Daniel Keohane (red.), Desafíos para la política exterior europea en 2014. La gran vecinidad de la UE, FRIDE, Madrid.
 • SKORZYCKI Michał (2014), Arabska Wiosna jako szansa na „reset” w relacjach Unii Europejskiej z jej południowym sąsiedztwem, „Przegląd Politologiczny” rok XIX, nr 1/2014.
 • SKORZYCKI Michał (2013), Mocarstwowy wymiar polityki Unii Europejskiej wobec państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, „Przegląd Europejski”, nr 2(28).
 • STELMACH Magdalena (2014), Antyamerykanizm jako istotny element Arabskiej Wiosny, „Przegląd Politologiczny” rok XIX, nr 1/2014.
 • TARNAWSKI Marcin (2014), Międzynarodowe Implikacje Arabskiej Wiosny, „Przegląd Politologiczny” rok XIX, nr 1/2014.
 • UE: wybory w Tunezji zgodne ze standardami, ale niepozbawione błędów (2012), http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ue-wybory-w-tunezji-zgodne-ze-standardami-ale-niepozbawione-bledow/rt3r5 (21.07.2014).
 • UE: zielone światło dla pogłębienia dialogu z Kubą (2010), http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ue-zielone-swiatlo-dla-poglebienia-dialogu-z-kuba/cr06y (20.07.2014).
 • UKRAINA podpisała drugą część umowy stowarzyszeniowej z UE, http://www.rp.pl/artykul/1121349.html (21.07.2014).
 • ÜNAL Hasan (2014), The Turkey – EU relations: a new start or a vicious circle? Stosunki między Turcją a Unią Europejską: nowy początek czy błędne koło?, „Herito”, nr 14.
 • WACHOWSKA Klaudia (2014), Społeczność międzynarodowa wobec Arabskiej Wiosny w Libii, „Przegląd Politologiczny” rok XIX, nr 1/2014.
 • W Ameryce Łacińskiej powstał „Sojusz Pacyfiku”, „Rzeczpospolita” z dnia 07.06.2012, http://www.rp.pl/artykul/888182.html (28.07.2014).
 • WOJNA Beata (2014), Unia Europejska wobec południowych sąsiadów: nowe wyzwania dla europejskiej polityki sąsiedztwa, Raport PISM, Warszawa.
 • ZAJĄC Justyna (2010), Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f14373c-4324-4ca3-88c7-8b163e30b9b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.