PL EN


2014 | 82 | 2 | 208-224
Article title

Kursy online w polskich bibliotekach akademickich

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Online Courses in Polish Academic Libraries
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author discusses the degree of involvement of Polish academic libraries in education reflected in the e-learning courses they conduct. The article is based on the results of the analysis of the educational offer provided by the libraries in question on their websites. E-learning courses have become one of educational tools often used by libraries, yet many of them are fairly restricted and offer limited methods of learners' self-evaluation. They usually cover the library basic instruction and teach other information skills to a very limited extent. E-learning courses offered by libraries, although used more and more frequently, still need to be developed and refined.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie, w jakim stopniu polskie biblioteki akademickie realizują swoją funkcję edukacyjną korzystając z kursów e-learningowych. Do jego przygotowania wykorzystano wyniki badań polegających na analizie oferty tych bibliotek zamieszczonej na ich stronach internetowych. Kursy e-learningowe stały się jedną z form dydaktyki bibliotecznej, jednakże wiele spośród nich ma charakter zamknięty i w ograniczonym stopniu wykorzystuje narzędzia do samooceny studiujących. Większość z nich dotyczy przysposobienia bibliotecznego, w niewielkim stopniu rozwijane są pozostałe kompetencje informacyjne. Kursy e-learningowe w bibliotekach, chociaż są coraz częściej wykorzystywane – zwłaszcza w większych bibliotekach, wymagają jeszcze dopracowania.
Year
Volume
82
Issue
2
Pages
208-224
Physical description
Contributors
 • Institute of Information and Book Studies Nicolaus Copernicus University in Torun, luka@umk.pl
References
 • Breivik, Patricia S.; Gee, Gordon E. (1989) Information literacy: revolution in the library. New York: American Council on Education, Macmillan, London: Collier Macmillan.
 • Dąbrowski, Marcin (2004). Standardy tworzenia i prowadzenia zajęć online. "e-mentor", nr 4 (6), s. 13-18.
 • Długołęcka, Hanna (2009). Przysposobienie biblioteczne: od tradycyjnych metod nauczania po e-learning. "Przegląd Biblioteczny", nr 3, s. 359-369.
 • Dziak, Joanna; Rozkosz, Ewa; Karciarz, Magdalena; Wiorogórska, Zuza (2013). Edukacja informacyjna w polskich bibliotekach akademickich – raport z badań. "Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy", nr 1, s. 26-40.
 • Hyla, Marek (2009). Przewodnik po e-learningu. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Jędralska, Monika (2009). Do biblioteki przez sieć, z biblioteki do sieci – „E-szkolenie biblioteczne” w Wyższej Szkole Humanitas. Biuletyn EBIB [online], nr 4 (104); [dostęp: 16.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ebib.pl/2009/104/a.php?jedralska>.
 • Kurkowska, Ewa Jadwiga (2009). Alfabetyzacja informacyjna w formie e-learningu w wybranych europejskich bibliotekach akademickich. "Biuletyn EBIB" [online], nr 4 (104); [dostęp: 16.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ebib.info/2009/104/a.php?kurkowska>.
 • Kurkowska, Ewa Jadwiga (2011). E-learning w działalności dydaktycznej bibliotek polskich publicznych uczelni akademickich i medycznych W: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku, Kraków, 16-17 maja 2011 r. [online]. Kraków 2011; [dostęp: 17.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.up.krakow.pl/biblio/konferencja/pdf/Kurkowska_E.-E-learning_w_dzialalnosci_dydaktycznej_bibliotek.pdf>.
 • Kurkowska, Ewa Jadwiga (2012). Platformy e-learningowe w działalności dydaktycznej bibliotek publicznych uczelni akademickich. "e-mentor", nr 4 (46), s. 64-68.
 • apacz, Teresa. (1986). Rozwój koncepcji kształcenia użytkowników informacji naukowej w szkołach podstawowych, średnich i wyższych w Polsce 1925-1985. "Roczniki Biblioteczne", R. 30, z. 1-2, s. 179-189.
 • Moczadło, Rafał (2008). Kurs online z przysposobienia bibliotecznego – studium przypadku. "e-mentor", nr 2 (24), s. 43-46
 • Papińska-Kacperek, Joanna, red. (2008). Społeczeństwo informacyjne. Warszawa: PWN.
 • Penkowska, Grażyna (2010). Meandry e-learningu. Warszawa: Difin.
 • Plebańska, Marlena (2011). E-learning. Tajniki edukacji na odległość. Warszawa: C. H. Beck.
 • Przybyła, Wiesław; Matalewska, Magdalena (2012). Poradnik dla projektujących kursy e-learningowe [online]. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej; [dostęp: 19.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.koweziu.edu.pl/download.php?plik=Poradnik_kno.pdf>.
 • Perspektywy.pl (2013). Ranking uczelni akademickich 2013 [online]. Perspektywy.pl; [dostęp: 08.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=724:uczelnie-akademickie&catid=87&Itemid=231>.
 • Salony, Mary F. (1995). The History of Bibliographic instruction: Changing Trends from Books to the Electronic World. "The Reference Librarian", vol. 24, iss. 51/52, pp. 31-51.
 • Zając, Maria (2004). Dydaktyczne aspekty tworzenia kursów online. "e-mentor", nr 4 (6), s. 10-12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f19e2e5-b409-487c-821e-55d6708024b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.