PL EN


2014 | 82 | 2 | 208-224
Article title

Kursy online w polskich bibliotekach akademickich

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Online Courses in Polish Academic Libraries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie, w jakim stopniu polskie biblioteki akademickie realizują swoją funkcję edukacyjną korzystając z kursów e-learningowych. Do jego przygotowania wykorzystano wyniki badań polegających na analizie oferty tych bibliotek zamieszczonej na ich stronach internetowych. Kursy e-learningowe stały się jedną z form dydaktyki bibliotecznej, jednakże wiele spośród nich ma charakter zamknięty i w ograniczonym stopniu wykorzystuje narzędzia do samooceny studiujących. Większość z nich dotyczy przysposobienia bibliotecznego, w niewielkim stopniu rozwijane są pozostałe kompetencje informacyjne. Kursy e-learningowe w bibliotekach, chociaż są coraz częściej wykorzystywane – zwłaszcza w większych bibliotekach, wymagają jeszcze dopracowania.
EN
The author discusses the degree of involvement of Polish academic libraries in education reflected in the e-learning courses they conduct. The article is based on the results of the analysis of the educational offer provided by the libraries in question on their websites. E-learning courses have become one of educational tools often used by libraries, yet many of them are fairly restricted and offer limited methods of learners' self-evaluation. They usually cover the library basic instruction and teach other information skills to a very limited extent. E-learning courses offered by libraries, although used more and more frequently, still need to be developed and refined.
Year
Volume
82
Issue
2
Pages
208-224
Physical description
Contributors
 • Institute of Information and Book Studies Nicolaus Copernicus University in Torun
References
 • Breivik, Patricia S.; Gee, Gordon E. (1989) Information literacy: revolution in the library. New York: American Council on Education, Macmillan, London: Collier Macmillan.
 • Dąbrowski, Marcin (2004). Standardy tworzenia i prowadzenia zajęć online. "e-mentor", nr 4 (6), s. 13-18.
 • Długołęcka, Hanna (2009). Przysposobienie biblioteczne: od tradycyjnych metod nauczania po e-learning. "Przegląd Biblioteczny", nr 3, s. 359-369.
 • Dziak, Joanna; Rozkosz, Ewa; Karciarz, Magdalena; Wiorogórska, Zuza (2013). Edukacja informacyjna w polskich bibliotekach akademickich – raport z badań. "Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy", nr 1, s. 26-40.
 • Hyla, Marek (2009). Przewodnik po e-learningu. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Jędralska, Monika (2009). Do biblioteki przez sieć, z biblioteki do sieci – „E-szkolenie biblioteczne” w Wyższej Szkole Humanitas. Biuletyn EBIB [online], nr 4 (104); [dostęp: 16.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ebib.pl/2009/104/a.php?jedralska>.
 • Kurkowska, Ewa Jadwiga (2009). Alfabetyzacja informacyjna w formie e-learningu w wybranych europejskich bibliotekach akademickich. "Biuletyn EBIB" [online], nr 4 (104); [dostęp: 16.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ebib.info/2009/104/a.php?kurkowska>.
 • Kurkowska, Ewa Jadwiga (2011). E-learning w działalności dydaktycznej bibliotek polskich publicznych uczelni akademickich i medycznych W: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku, Kraków, 16-17 maja 2011 r. [online]. Kraków 2011; [dostęp: 17.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.up.krakow.pl/biblio/konferencja/pdf/Kurkowska_E.-E-learning_w_dzialalnosci_dydaktycznej_bibliotek.pdf>.
 • Kurkowska, Ewa Jadwiga (2012). Platformy e-learningowe w działalności dydaktycznej bibliotek publicznych uczelni akademickich. "e-mentor", nr 4 (46), s. 64-68.
 • apacz, Teresa. (1986). Rozwój koncepcji kształcenia użytkowników informacji naukowej w szkołach podstawowych, średnich i wyższych w Polsce 1925-1985. "Roczniki Biblioteczne", R. 30, z. 1-2, s. 179-189.
 • Moczadło, Rafał (2008). Kurs online z przysposobienia bibliotecznego – studium przypadku. "e-mentor", nr 2 (24), s. 43-46
 • Papińska-Kacperek, Joanna, red. (2008). Społeczeństwo informacyjne. Warszawa: PWN.
 • Penkowska, Grażyna (2010). Meandry e-learningu. Warszawa: Difin.
 • Plebańska, Marlena (2011). E-learning. Tajniki edukacji na odległość. Warszawa: C. H. Beck.
 • Przybyła, Wiesław; Matalewska, Magdalena (2012). Poradnik dla projektujących kursy e-learningowe [online]. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej; [dostęp: 19.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.koweziu.edu.pl/download.php?plik=Poradnik_kno.pdf>.
 • Perspektywy.pl (2013). Ranking uczelni akademickich 2013 [online]. Perspektywy.pl; [dostęp: 08.12.2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=724:uczelnie-akademickie&catid=87&Itemid=231>.
 • Salony, Mary F. (1995). The History of Bibliographic instruction: Changing Trends from Books to the Electronic World. "The Reference Librarian", vol. 24, iss. 51/52, pp. 31-51.
 • Zając, Maria (2004). Dydaktyczne aspekty tworzenia kursów online. "e-mentor", nr 4 (6), s. 10-12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f19e2e5-b409-487c-821e-55d6708024b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.