PL EN


2013 | 5(41) | 4 | 67-82
Article title

Kohabitacja w Polsce w kontekście zmian postrzegania rodziny

Authors
Title variants
EN
Cohabitation in Poland in the Context of Changes in the Definition of the Family
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Social research shows that family is still one of the most important value of life for Poles. At the same time we can observe that social definition of family is changing. There are many factors that influence changes in definition of family. Major influential factor is the emergence of alternative forms of family living, including cohabitation. The main issue of this article is phenomenon of cohabitation in Poland in the context of changes in definition of the family. The focus of this paper is also on definition of cohabitation, scale of cohabitation and public opinion on cohabitation.
Year
Volume
Issue
4
Pages
67-82
Physical description
Contributors
 • Katedra Filozofii Społecznej, Instytut Socjologii KUL
References
 • Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2010.
 • Ćwiek W., Konkubinat, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2002.
 • Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2005.
 • Matysiak A., Is Poland really `immune' to the spread of cohabitation?, „Demographic Research” 2009, nr 21, s. 215-234 http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol21/8/
 • Plich P., Instytucjonalizacja związków partnerskich w Europie – kilka uwag ohistorii zjawiska, modelach obowiązujących regulacji oraz Unii Europejskiej, w: Związki partnerskie debata na temat projektowanych zmian prawnych, red. M.Andrzejewski, Toruń: „Dom Organizatora” 2013.
 • Schmidt F., Pomieszkać, zamieszkać, przypieczętować: mieszkanie razem iślub w doświadczeniach młodych ludzi, w: Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, red. T. Maślanka, K. Strzyczkowski, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2012, s. 265-280.
 • Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos” 2002.
 • Smyczyński T., Małżeństwo-konkubinat-związek partnerski, w: Związki partnerskie debata na temat projektowanych zmian prawnych, red. M. Andrzejewski, Toruń: „Dom Organizatora” 2013, s. 71-82.
 • Szukalski P., Kohabitacja w Polsce, w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, red. W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2004, s.49-74.
 • Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego 4, Warszawa: ATK 1986.
 • CBOS, „Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie”, Warszawa 2013 BS/33/2013.
 • CBOS, „Społeczne oceny alternatyw życia małżeńskiego”, Warszawa 2013 BS/32/2013.
 • Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2010-2011, Warszawa 2011, (http://www. stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_raport_2010-2011.pdf)
 • Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2012, (http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_ NSP2011.pdf )
 • Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny, 2013 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Lpodstinfo rozwojudempldo2012.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f1ab197-48c3-4a42-8516-861d8d6160c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.