PL EN


2012 | 7 | 1 | 5-14
Article title

Budgeting as a Method of Financial Management of Polish Hospitals Compared to European Countries

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article presents the range of budget planning usage in European hospitals. The budgeting system in one of the Polish hospitals in the province of Warmia and Mazury is described.
Keywords
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
5-14
Physical description
Dates
published
2012-06-30
Contributors
 • Department of Accounting, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
author
 • Department of Accounting, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
References
 • Gierusz J., Kujawski A., Kujawski L. 1996. Stan obecny oraz kierunki ewolucji rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach Polski północnej. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, 35.
 • Jegers M. 1996. Budgeting and cost accounting in European intensive care units: a note, Financial Accountability & Management, November, 12 (4).
 • Kanast A. 1993. Modernizacja rachunku kosztów. Rachunkowość, 9.
 • Kautsch M., Klich J., Stylo W. 2001. Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej w reformowanym systemie. Raport z badań, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa.
 • Kludacz M. 2005. Koncepcja budżetowania w przekroju działań jako instrument sterowania kosztami szpitala. Rozprawa doktorska. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet szczeciński, szczecin.
 • Kujawska J. 2004. Mechanizm budżetowania szpitali na tle przemian w finansowaniu opieki zdrowotnej w Polsce. Rozprawa doktorska. Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Nowak М. Dynamiczne modele zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. PRET, Warszawa 1995, s. 138, za Komorowski J. Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem. PWN, warszawa 1997.
 • Radek М., Schwarz R. 2000. Zmiany rachunkowości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu gospodarczego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 57.
 • Sobańska I., Wnuk T. 2000. Zmiany w praktyce rachunkowości na przełomie XX i XXI wieku. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 56.
 • Wawer U.A. 2001. Koncepcja rachunku kosztów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lecznictwa stacjonarnego. Rozprawa doktorska. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f1dd0d4-f50a-42db-836c-0b9cb8f68a4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.