PL EN


2014 | 10/1 | 79-96
Article title

Analiza treści i formy regionalnego programu informacyjnego „Informacje” TVP Olsztyn w latach 2005–2010

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
EN
he debate on conditions of public media in Poland has continued for several years, discussing its mission, role as a source of information and education, significance in building social relations and their financial situation. Regional divisions of Polish Television (TVP) have been placed in a particularly difficult situation, as their production is almost totally dependent on external financing, yet, through their programmes and activities, they should be close to local people, their businesses and problems, as well as support “little homelands”. The TVP Olsztyn division, apart from implementing the tasks imposed by the Broadcasting Act, is not only an important institution of culture-making character, but also contributes significantly to the creation of regional identity. The following study analyses the subject and genre structure of the main TVP Olsztyn information programme in 2005–2010 and how large the geographic extent of its content was.
Year
Issue
Pages
79-96
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko- Mazurski
References
 • Allan S., Kultura newsów, tłum. A. Sokołowska, Kraków 2006.
 • Boyd A., Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, tłum. A. Sadza, Kraków 2006.
 • Churski P., Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej, w: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, red. E. Jakubowicz, E. Raczyk, Wrocław 2004.
 • Chyliński M., Russ-Mohl S., Dziennikarstwo, Warszawa 2008.
 • Kozłowska A., Oddziaływanie mass mediów, Warszawa 2006.
 • Lis T., Skowroński K., Ziomecki M., ABC dziennikarstwa, Warszawa 2002.
 • Lisowska-Magdziarz M., Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI w., Kraków 2008.
 • Marczak M., Obraz Warmii i Mazur w polskim filmie fabularnym i serialu. Rekonesans, [online] <http://www.uwm.edu.pl/mkks/pdf/MKKS_8/07-marczak.pdf>, dostęp: 16.08.2013.
 • Michalczyk S., Media lokalne w systemie komunikowania. Współczesne tendencje i uwarunkowania rozwojowe, Katowice 2000.
 • Pisarek W., Podstawy retoryki dziennikarskiej, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008.
 • Pisarek W., Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006.
 • Roguska A., Społeczne funkcje telewizji lokalnej, w: Edukacja medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych, red. M. Sokołowski, Olsztyn 2004.
 • Roguska A., Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej, Kraków 2008.
 • Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w 2008 r., [online] <http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/olsz/ASSETS_sygnalna_rolnictwo_2008.pdf>, dostęp: 10.08.2013.
 • Senat Akademicki. 26.06.2009. Polityka kadrowa. Umacnianie uprawnień akademickich, [online] <http//:www.edu.pl/uploads.prezentacja.ppt>, dostęp: 15.08.2013.
 • Skoczek T., Telewizja regionalna, Kraków 2002.
 • Tuchman G., Making News: A Study in the Construction of Reality, New York 1978.
 • Ubóstwo w województwie warmińsko-mazurskim, [online] <http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/olsz/ASSETS_sygnalna_ubostwo_2010.pdf>, dostęp: 10.08.2013.
 • Warmia i Mazury 2020. Jaka droga do rozwoju?, [online] <http://www.up.gov.pl/uploads/media/zmiana_publikacje_4.pdf>, dostęp: 10.03.2014.
 • Widownia głównych wydań audycji informacyjnych oraz audycji publicystycznych w programach TVP1, POLSAT, TVN w IV kwartale 2009, [online] <http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/kontrola/program/widownia_inf_pub_4kw09_2.pdf>, dostęp: 12.08.2013.
 • Worsowicz M., Mam newsa!, czyli o problemie naukowców i marzeniu dziennikarzy, w: News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku, red. M. Palczewski, M. Worsowicz, Łódź 2010.
 • Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2000.
 • Żórawski K., Długi stół, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f223139-cce1-4049-9960-5d63c7d8f037
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.