PL EN


2010 | 11 | 2 | 201-210
Article title

Wykorzystanie współczynnika Giniego do oceny ryzyka systematycznego

Content
Title variants
EN
Application of Gini coefficient to evaluation of systematic risk
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawimy możliwości wykorzystania średniej różnicy Giniego oraz uogólnionego współczynnika Giniego do oceny ryzyka systematycznego. Omówimy korzyści wynikające z zastosowania tych miar do wyznaczania współczynnika beta. Zaprezentujemy wyniki uzyskane metodą najmniejszych kwadratów oraz z wykorzystaniem wspomnianych miar dla wybranych akcji notowanych na GPW w Warszawie.
EN
In the paper we present the application of Gini’s mean difference and the extender Gini coefficient to evaluate systematic risk. We discuss the advantages arising from applying these measures to determine the beta coefficient. On the basis of selected shares quoted on the Warsaw Stock Exchange, we present results obtained by the classical least square method and by using the previously mentioned measures.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
201-210
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
 • Instytut Matematyki, Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Bey R.P., Howe K.M. (1984) Gini’s Mean Difference and Portfolio Selection: An Empirical Evaluation, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 19, No. 3, 329 – 338.
 • Dorfman R. (1978) A Formula for the Gini Coefficient, The Review of Economics and Statistics, 146 – 149.
 • Gregory-Allen R.B., Shalit H. (1999) The Estimation of Systematic Risk under Differentiated Risk Aversion: A Mean-Extended Gini Approach, Review of Quantitative Finance and Accounting, 12, 135 – 157.
 • Haugen R.A. (1996) Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG Press, Warszawa
 • Kowalski J.M. (2006) Podstawy statystyki opisowej dla ekonomistów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Majewska E. (2009) Analiza stabilności ryzyka funduszy inwestycyjnych mierzonego średnią różnicą Giniego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4(2), Sopot, str. 509 – 518.
 • Majewska E. (2010) Ocena ryzyka funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem współczynnika Giniego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, str. 61 – 70.
 • Shalit H., Yitzhaki S. (1984) Mean-Gini, Portfolio Theory and the Pricing of Risky Assets, Journal of Finance 39(5), 1449 – 1468.
 • Shalit H., Yitzhaki S. (1989) Evaluating the Mean-Gini Approach to Portfolio Selection, International Journal of Finance 1(2), 15 – 31.
 • Shalit H., Yitzhaki S. (2005) The Mean-Gini Efficient Frontier, Journal of Financial Research, 28, 59 – 75.
 • Yitzhaki S. (1982) Stochastic Dominance, Mean-variance, and Gini’s Mean Difference, American Economic Review 72(1), 178 – 185.
 • Yitzhaki S. (1983) On an Extension of the Gini Inequality Index, International Economic Review, 24, 617 – 628.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f26b502-47c0-41aa-b20f-adde3bccbd83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.