PL EN


2013 | 1 | 4 | 257-266
Article title

Proces koncentracji produkcji w przemyśle polskim

Content
Title variants
EN
Concentration of production in the Polish industry
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gospodarka polska, będąc częścią systemu globalnego, podobnie jak inne gospodarki, ulega zjawisku koncentracji produkcji w przemyśle. Poziom koncentracji produkcji w polskim przemyśle ustabilizował się na dość wysokim poziomie, przy czym nie dotyczy ona wyłącznie sektorów, w których państwo prowadzi protekcjonistyczną politykę, ale również i tych, gdzie taka ochrona nie występuje. W rozwoju tego zjawiska istotną rolę odgrywają duże przedsiębiorstwa zagraniczne, które dążą do uzyskania dominującej pozycji na każdym rynku. Jednakże rodzime duże przedsiębiorstwa potrafią bronić swojej pozycji na krajowym rynku i często osiągają sukces w konkurowaniu z podmiotami zagranicznymi. Po części jest to wynikiem polityki gospodarczej państwa, mającej na celu ochronę rynku i przedsiębiorstw, szczególnie tych z udziałem skarbu państwa.
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
257-266
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Zarządzania Innowacjami, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
author
 • Dr, Katedra Zarządzania Innowacjami, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Biuletyn Statystyczny Nr 5 (607) (2008), GUS, Warszawa.
 • Chesnais F. (1998), Technical Co-operation Agreements between Firms, "STI-Review" No. 4.
 • Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 roku (2006-2011), GUS, Warszawa.
 • Lista 2000, „Rzeczpospolita" z dnia 25.10.2011.
 • Lista 2000, „Rzeczpospolita" z dnia 31.10.2007.
 • Rocznik statystyczny przemysłu 1997, 2001, 2007, 2010, 2011, GUS, Warszawa.
 • Samuelson J. M. (1995), Management of Company Finance, Chapman & Hall.
 • Sosnowska A. (1998) (red.), Koncentracja produkcji i zachowania rynkowe przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Strużycki M. (2000) (red.), Koncentracja w handlu a współpraca producentów i dystrybutorów, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 • World Investment Report 2011 (2011), UNCTAD, New York and Geneva.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f2fc212-b49f-49e7-ad68-5fa32a2c4df5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.