PL EN


2016 | 18 | 351-366
Article title

Problematyka zachodnioniemiecka i jej wpływ na stosunki polsko­jugosłowiańskie (1956­1970). Wybrane aspekty

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Na stosunki polsko-jugosłowiańskie po II wojnie światowej wpływ miało wiele czynników. Do najważniejszych należało położenie geopolityczne obu krajów, a więc przynależność Polski do bloku radzieckiego, a pozostawanie Jugosławii poza nim po konflikcie na linii Tito-Stalin. W latach 1956-1970 „problem niemiecki” był stale obecny w relacjach między oboma państwami, często też był wykorzystywany w doraźnej polityce. Zwykle to Jugosławia była krytykowana przez Polskę za swoją „zbyt pobłażliwą” politykę względem Bonn, choć nie powinno być wątpliwości w stwierdzeniu, że była ona dyktowana interesem narodowym. Miało to miejsce zarówno w przypadku kraju pozostającego poza blokiem radzieckim – Jugosławii, jak i Polski, będącej jednym z najważniejszych jego ogniw. Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia wpływu polityki obu krajów wobec Niemiec Zachodnich na stosunki polsko-jugosłowiańskie.
Keywords
Year
Volume
18
Pages
351-366
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet w Bydgoszczy
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f34f327-877d-41d5-9bc4-45c7b8e1d648
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.