PL EN


2015 | 44 cz. 1 | 241-251
Article title

Wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw i menedżerów – zarys problematyki

Content
Title variants
Challenges for Contemporary Businesses and Managers – Basic Problems and Outline of Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu zaprezentowana została teza, że przemiany zachodzące we współczesnym świecie (tzw. megatrendy rozwojowe) stanowią jakościowo nowe wymagania dla przedsiębiorstw, dla kadry menedżerskiej, ogólnie zarządzania. W opracowaniu analizowane są najbardziej istotne – zdaniem autora – współczesne zadania zarówno przedsiębiorstw (organizacji), jak i menedżerów zarządzających tymi przedsiębiorstwami, wynikające z aktualnych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw w złożonym otoczeniu.
EN
This paper presents the thesis that the changes taking place in the modern world (the so-called megatrends) are qualitatively new demands for businesses, for managers in general, and for management practices. This paper discusses the most important, in the author’s opinion, contemporary tasks both for businesses (organizations), as well as for managers managing those companies.
Year
Volume
Pages
241-251
Physical description
Contributors
 • Zakład Teorii Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
References
 • Blanchard K., O’Connor M., 2008, Zarządzanie poprzez wartości, Studio Emka, Warszawa.
 • Collins J., 2007, Cechy charakteru najwybitniejszych menedżerów, „Zarządzanie na Świecie”, nr 3.
 • Collins J., 2003, Przywództwo piątego stopnia, triumf pokory i determinacji, „Harvard Business Review Polska”, nr 8.
 • Doktor K., 2007, Zawód menedżera w warunkach transformacji, „Master of Business Administration”, nr 4.
 • Drucker P.F., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Drucker P.F., 1996, Skuteczne zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Goffee R., Jones G., 2000, Cechy potrzebne dobremu przywódcy, „Zarządzanie na Świecie”, nr 11.
 • Hoenig R., 2009, Umiejętność kierowania coraz cenniejsza, „Zarządzanie na Świecie”, nr 19.
 • Malik F., 2009, Czyim interesom służy społeczeństwo?, „Zarządzanie na Świecie”, nr 8.
 • Penc J., 2012, Zarządzanie wobec wyzwań przyszłości, WSSM, Łódź.
 • Peters T.J., Waterman R.H., 2010, Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Medium, Warszawa.
 • Porter M.E., 2002, Strategia konkurencji, PWN, Warszawa.
 • Schamholz C.G., 2001, Podstawowe umiejętności przełożonego, „Zarządzanie na Świecie”, nr 6.
 • Senge P.M., 2008, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Yoshimori M., 2009, Różne pojmowanie roli współczesnego przedsiębiorstwa, „Zarządzanie na Świecie”, nr 8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f3590ea-1766-4906-88ce-c87a9dce838e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.