PL EN


Journal
2015 | 28 | 155-180
Article title

Izrael jako świadek Boga (Iz 43,8-13)

Authors
Content
Title variants
EN
Israel as God’s Witness (Isa 43:8-13)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem analizy jest tekst Iz 43,8-13, który stanowi ważny moment w procesie sądowym, który Jahwe prowadzi z obcymi narodami i czczonymi przez nich bogami. Proces stanowi o dynamice narracyjnej Deutero-Izjasza. Dochodzi do zwrotu akcji w toczącym się procesie – Izrael z pozycji świadka Jahwe sam staje się oskarżony o odrzucenie powołania do bycia świadkiem. Poszukiwanie przyczyn nieudanego świadectwa Izraela o Bogu łączy się z odczytaniem treści tego świadectwa. Bóg nie rezygnuje z objawienia się światu i swoim świadkiem czyni postać nazwaną Sługą Jahwe, który nie tylko doprowadzi świat do poznania prawdy o Bogu, ale również usprawiedliwi Izrael i inne narody, stając się „przymierzem ludu”.
EN
The subject of our analysis is an extract from the Book of Isaiah, 43:8-13, which represents a significant moment in a bilateral controversy (rîb) ordered by Yahveh against foreign nations and the gods they worship. The juridical controversy decides about powerful and dynamic narration in Deutero-Isaiah. There is an unexpected twist of action as the legal proceeding unfolds: Israel, once God’s witness, now becomes a nation accused of rejecting its primary vocation of being a witness. Our quest for the reasons behind Israel's failed testimony to God hinges on decoding the idealized content of that testimony. God does not renounce His revelation to the world but makes Yahveh’s Servant his witness. The Servant will not only lead the world to the truth about God but also justify Israel, as well as other nations, by forming a covenant with the people.
Journal
Year
Volume
28
Pages
155-180
Physical description
Contributors
References
 • Baltzer K., Deutero-Jesaja (KAT 10/2; Gütersloh 1999).
 • Berges U., Jesaja 40–48 (HThKAT; Freiburg – Basel – Wien 2008).
 • Bonora A., Isaia 40–66. Israele: servo di Dio, popolo liberato (LoB 1/19; Brescia 21999).
 • Bovati P., Ristabilire la giustizia. Procedure, vocabolario, orientamenti (AnBib 110; Roma 21997).
 • Goldingay J. – Payne D., A Critical and Exegetical Commentary on Isaiah 40–55. I. Commentary on Isaiah 40,1–44,23 (ICC; London – New York 2006).
 • Gołębiewski M., „Wizja odnowy Izraela (Księga Izajasza 40–55; 56–66)”, Wielki świat starotestamentalnych proroków. II. Od końca Niewoli Babilońskiej i proroctw Deutero-Izajasza do apokaliptyki Daniela (red. J. Frankowski) (Wprowadzenie w Myśl i Wezwanie Ksiąg Biblijnych 5; Warszawa 2001) 11-31.
 • Gołębiewski M., Hymny samopochwalne Jahwe u Deutero-Izajasza (40–48). Studium literacko-krytyczno-teologiczne (Warszawa 1994).
 • Koole J.L., Isaiah III. Chapters 40–48 (HCOT; Kampen 1997).
 • Małecki Z., Monoteizm w Księdze Deuteroizajasza (Iz 40–55) (Kraków 1998).
 • Melugin R.F., The Formation of Isaiah 40–55 (BZAW 141; Berlin – New York 1976)
 • North C.R., „The «Former Things» and the «New Things» in Deutero-Isaiah”, Studies in the Old Testament Prophecy Presented to prof. T.H. Robinson (red. H.H. Rowley) (Edinburgh 1950) 111-126.
 • Oswalt J.N., The Book of Isaiah. Chapters 40–66 (NICOT; Grand Rapids, MI – Cambridge 1998).
 • Pikor W., „Izajaszowy Sługa Jahwe a nowe przymierze. Analiza kontekstualna Iz 42,1-9”, Zeszyty Naukowe KUL 49/2 (2006) 19-42.
 • Pikor W., Soteriologiczna metafora wody w Księdze Izajasza (Studia Biblica Lublinensia 4; Lublin 2009).
 • Ricoeur P., „Hermeneutyka świadectwa”, Nazwać Boga. Teksty Paula Ricoeura (tłum. R. Grzywacz) (Źródła Myśli Filozoficznej; Kraków 2011; oryg. franc. 1972) 15-46.
 • Simian-Yofre H., Sofferenza dell’uomo e silenzio di Dio nell’Antico Testamento e nella letteratura del Vicino Oriente Antico (Studia Biblica 2; Roma 2005).
 • Stachowiak L., Księga Izajasza 40–66. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz – Ekskursy (PŚST 9/1; Poznań 1996).
 • Westermann C., Isaiah 40–66. A Commentary (OTL; London 91996; oryg. niem. 1966)
 • Zimmerli W., „Io sono Jahvé”, Rivelazione di Dio. Una teologia dell’Antico Testamento (Milano 1975; oryg. niem. 1963) 18-44.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1f3690b1-faa3-4430-9029-f58b5a9fc4d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.