Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 93-94 Kino amerykańskie | 154-176

Article title

Film jako źródło wiedzy historycznej: Żydzi w społeczeństwie i filmie amerykańskim XX w.

Title variants

EN
Film as a Source of Historical Knowledge. Jews in American Society and Film of the 20th Century

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy zagadnienia traktowania filmu jak źródła wiedzy historycznej na przykładzie sposobu traktowania Żydów w społeczeństwie amerykańskim XX w. i odzwierciedlenia tej problematyki w filmach. Z przeprowadzonych analiz wynika, że istnieje wyraźna korelacja wydarzeń historycznych z tego zakresu oraz częstotliwości i sposobu ukazywania dylematów odrębnej religijnie i kulturowo mniejszości żydowskiej w USA. Nie jest to jednak relacja jednostronna, gdyż filmy nie tylko ukazywały ten specyficzny problem społeczny, lecz także wpływały na zmianę nastawienia Amerykanów do grupy żydowskiej. Aczkolwiek kwestia roli, jaką w historiografii odgrywają filmy, wymaga dalszych, poszerzonych studiów, artykuł jednoznacznie wykazuje, że z konieczną dozą ostrożności można uznać dzieła filmowe za uprawnione źródło wiedzy o wydarzeniach historycznych, w tym przede wszystkim o nastrojach społecznych epoki.
EN
The article deals with the question of film as a source of historical knowledge using the example of how Jews were treated in American society in the 20th century and how this was reflected in films. His analysis suggests that there is a clear correlation between historical events of this period and the frequency and manner of portraying the dilemmas of the religiously and culturally separate Jewish minority in the United States. But this is not a one-sided relationship, as films not only reflected this social issue, but also influenced American attitudes towards the Jewish minority. Although the question of the role played by films in historiography requires further, wider investigations, the article clearly shows that with certain caution, films can be treated as a source of historical knowledge, and especially on the social attitudes of the era.

Year

Pages

154-176

Physical description

Contributors

 • Katedra Amerykanistyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

References

 • Baumach, Jonathan. The Landscapes of Nightmare. London: Peter Owen, 1965.
 • Cohen, Elliot E. Letter to the Movie-Makers: The Film Drama as a Social Force. „Commentary” August (1947)
 • Doneson, Judith E. The Holocaust in American Film. Syracuse: Syracuse University Press, 2002.
 • Ferro, Marc. Cinema as History. tłum. Naomi Greene. Detroit: Wayne State University Press, 1988.
 • Fiedler, Leslie. Love and Death in the American Novel. New York: Criterion Books, 1960.
 • Glazer, Nathan, Daniel P. Moynihan. Beyond the Melting Pot. Cambridge: MIT Press, 1970.
 • Goldberg, Jeffrey. Hollywood’s Jewish Avenger. „The Atlantic” September (2009).
 • Goldman, Eric A. American Jewish Story Through Cinema. Austin: University of Texas Press, 2013.
 • Griffin, Patrick. Film. Document, and the Historian. „Film and History” vol. 2/2 (1972)
 • Horne, Gerald. Class Struggle in Hollywood. Austin: University of Texas Press, 2001.
 • Hughes, William. The Evaluation of Film as Evidence. W: The Historian and Film, red. P. Smith, Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
 • Huxley, Aldous. Complete Essays. Chicago, 2000.
 • Kassel, Michael. The American Jewish Immigrant Family in Film and History. „Film and History” 26/1-4 (1996).
 • Kosowska, Ewa. Antropologia literatury. Teksty, konteksty, interpretacje. Katowice: WUŚ, 2003.
 • Kosowska, Ewa. Kulturowa antropologia literatury. Wprowadzenie. W: Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji. red. E. Kosowska i inni. Katowice: WUŚ, 2007.
 • Loukides, P., L. K. Fuller. Beyond the Stars. Bowling Green: Bowling Green State University Popular Press, 1996.
 • Matuszewski, Bolesław. Nowe źródło Historii. tłum. Bolesław Michałek. W: Nowe źródło historii. Warszawa: Filmoteka Narodowa, 1995.
 • Meltzer, Milton. Remember the Days; A Short History of the Jewish American. Garden City: Zenith Books, 1974.
 • Miller, Arthur. Focus. New York: Penguin, 2001.
 • Ossowski, J. S. O antropologii literatury uwag kilka. W: Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji. red. E. Kosowska. Katowice: WUŚ, 2007.
 • Picart, Caroline Joan S., David A. Frank. Frames of Evil. Carbondale: Southern Illinois University Press, 2006.
 • Popkin, Henry. The Vanishing Jew of Our Popular Culture. „Commentary” July (1952).
 • Quart, Leonard, Albert Auster. American Film and Society Since 1945. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2011.
 • Raths, L. E., Frank N. Trager. Public Opinion and Crossfire. „Journal of Educational Sociology” 21 (1948)
 • Rollins, Peter C. Hollywood as Historian. Lexington: University Press of Kentucky, 1998.
 • Rosenstone, Robert A. History on Film/Film on History. Harlow: Pearson Education, 2012.
 • Rosten, Leo C. Hollywood: The Movie Colony, The Movie Makers. New York: Harcourt, Brace and Co., 1941.
 • Selznick, G. J., S. Steinberg. The Tenacity of Prejudice. New York: Harper & Row, 1969.
 • Small, Melvin. Some Problems for Historians. „Film and History” vol. 2/1 (1972).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1f36b3d1-9d6f-4729-aa36-66df0c8fccad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.